Strona Główna » Aktualności » 1,5% i rozliczenie podatkowe w usłudze Twój e‑PIT

1,5% i rozliczenie podatkowe w usłudze Twój e‑PIT

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2023-02-21 14:53:46

W roku 2023 przekazujemy dla OPP 1,5% zamiast 1%. Ta zmiana rodzi szereg pytań i wątpliwości m.in. w kwestii rozliczenia podatkowego w rządowej usłudze Twój e-PIT. O czym powinniśmy pamiętać i na co zwrócić uwagę w czasie przygotowywania deklaracji podatkowej?

Po ubiegłorocznej rewolucji podatkowej najbliższe rozliczenia PIT będą dla wielu podatników bardziej skomplikowane niż zwykle. Dotyczy to również kwestii przekazania 1,5% dla organizacji pożytku publicznego. Przed wątpliwościami nie uchronią się m.in. użytkownicy rządowej platformy do rozliczeń podatkowych Twój e-PIT – najpopularniejszego serwisu służącego rozliczaniu podatku dochodowego w naszym kraju.

W związku z podwyższeniem alokacji dla organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5% w rządowym serwisie www.podatki.gov.pl opublikowano szereg pytań i odpowiedzi, które mają na celu wyklarować bardziej niejasne elementy procedury przekazania 1,5% w usłudze Twój e-PIT. Przyjrzyjmy się najistotniejszym wątpliwościom, z jakimi będzie musiał się zmierzyć podatnik.

Ubiegłoroczna OPP straciła prawo do 1,5%

Jeżeli w czasie ubiegłorocznego rozliczenia podatkowego przekazaliśmy 1% dla OPP, która nie znalazła się w tym roku na liście organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% – w automatycznie przygotowanym rozliczeniu w usłudze Twój e-PIT nie zostanie uwzględniony żaden nr KRS. Należy w takiej sytuacji samodzielnie wpisać nr KRS innej organizacji.

Cel szczegółowy jest nieaktualny

Jeśli cel szczegółowy ubiegłorocznego 1% przestał być aktualny (np. podopieczny organizacji przestał z nią współpracować), środki z 1,5% pomimo to zostaną przekazane na konto tej samej OPP wskazanej w zeznaniu (jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań). Podatnik może samodzielnie sprawdzić i ewentualnie poprawić cel szczegółowy w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT. W procedurze przekazania 1,5% cel szczegółowy nie jest weryfikowany.

Pierwsze wspólne rozliczenie małżonków

Jeżeli małżonkowie po raz pierwszy decydują się na łączne rozliczenie – w tegorocznym rozliczeniu na potrzeby alokacji 1,5% zostanie wskazana organizacja, którą wybrała w ubiegłorocznym zeznaniu osoba występująca w łącznym tegorocznym rozliczeniu jako podatnik.

Alokacja dla OPP po raz pierwszy

Jeśli podatnik w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym nie przekazał 1% na rzecz OPP, w tegorocznym automatycznie przygotowanym rozliczeniu żadna OPP nie zostanie wskazana. W celu przekazania 1,5% konieczne będzie samodzielne wskazanie wybranej OPP.

1,5% bez dostępu do komputera

Jeśli podatnik nie posługuje się komputerem lub nie chce skorzystać z takiej możliwości przygotowania zeznania podatkowego, a chce sprawdzić, czy też skorygować zeznanie pod względem wyboru OPP – może złożyć rozliczenie w formie papierowej. Deklaracja podatkowa złożona w formie papierowej będzie wiążąca dla urzędu skarbowego. Automatycznie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznania udostępniane są tylko za pośrednictwem internetu.

Osoby rozliczane przez organy rentowe na PIT-40A

Emeryci i renciści chcący skorzystać z możliwości przekazania 1,5% dla wybranej OPP – jak co roku – mogą skorzystać z formularza PIT-OP (w formie elektronicznej lub papierowej).

Ponowny wybór tej samej OPP (z ubiegłorocznego rozliczenia)

Podatnicy, którzy zamierzają przekazać 1,5% dla tej samej OPP, której przekazali 1% w ubiegłym roku, nie muszą ponownie jej wybierać – będzie ona automatycznie zaznaczona w tegorocznym rozliczeniu.

Wysokość kwoty 1,5%

Wysokość kwoty 1,5% nie ma żadnego związku z kwotą 1%, którą podatnik przekazał w ubiegłym roku – nie będzie ona przepisywana. Wysokość alokacji dla OPP rokrocznie jest wyliczana na podstawie wysokości należnego podatku.

Brak możliwości zalogowania się do usługi Twój e-PIT

Jeśli podatnik-emeryt nie ma możliwości zalogowania się do usługi Twój e-PIT (brak profilu zaufanego, brak dostępu do bankowości elektronicznej, brak kwoty przychodów, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty), może złożyć PIT-OP i przekazać 1,5% za pośrednictwem e-Deklaracji lub formularza papierowego. PIT-OP powinien zostać podpisany kwotą przychodu z deklaracji za rok 2021.

Organ rentowy i przepisanie ubiegłorocznej OPP

Jeśli podatnik jest rozliczany przez organ rentowy i w ubiegłym roku przekazał 1% – nie może oczekiwać, że ZUS przepisze ubiegłoroczną OPP do tegorocznego zeznania podatkowego. Organ rentowy nie bierze pod uwagę takiej informacji – może to zrobić tylko podatnik (za pośrednictwem oświadczenia PIT-OP lub samodzielnie przygotowanego zeznania PIT).

Przygotowanie zeznania podatkowego a przekazanie 1,5%

Podatnik, który przygotował w ubiegłym roku zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT i przekazał wybranej OPP 1%, a w tym roku chciałby przekazać 1,5% dla tej samej OPP, nie musi samodzielnie przygotowywać rozliczenia. Ubiegłoroczna OPP zostanie przepisana do tegorocznego automatycznie przygotowanego rozliczenia. Podatnik powinien jednak upewnić się, że organizacja wskazana przed rokiem wciąż ma prawo do otrzymania alokacji (tj. znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% – wykaz ten jest publikowany na stronie Narodowego Instytutu Wolności).

Twój e-PIT to nie wszystko

Pamiętajmy, że Twój e-PIT nie jest jedynym dostępnym na rynku narzędziem do rozliczenia podatku dochodowego i przekazania 1,5% dla wybranej OPP.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zachęca do skorzystania z aplikacji przygotowanych dla organizacji pożytku publicznego i jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektów „PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie”.