Od dnia 19 lipca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 973). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie ze środków pochodzących z 1% podatku PIT.

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne organizacji pożytku publicznego, które publicznie zachęcają do przekazywania 1% podatku, i które finansowana są z 1%, niezależnie od formy (przekaz wizualny, dźwiękowy bądź audiowizualny) muszą zawierać określoną przez Ministerstwo adnotację. Aktualnie jest to następujące sformułowanie: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych”. W przypadku, gdy rozmiary materiałów promocyjnych uniemożliwiają zamieszczenie takiej informacji OPP ma obowiązek zamieścić krótszą: „Sfinansowano z 1% podatku”. Rozporządzenie precyzyjnie określa sposób publikowania tych informacji.

Programy komputerowe

Programy komputerowe dające podatnikowi możliwość przekazania 1% podatku PIT dla OPP muszą zawierać jeden z następujących komunikatów: „Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego” lub „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.

Odpowiedzialność

Niezastosowanie się do powyższych wymogów grozi karą grzywny w wysokości do 1000 zł — podlegają karze zarówno OPP, które nie dopełnią swoich obowiązków informacyjnych co do materiałów promocyjnych, jak i inne podmioty w przypadku niewłaściwej informacji w programie komputerowym.

Oryginalny tekst Rozporządzenia

D20160973