Projekt Instututu Wsparcia Organizacji Pozarządowych realizowany od 2014 roku, we współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki, skierowany do organizacji pożytku publicznego, które chcą pozyskiwać fundusze na działalność statutową.

Cel projektu

Celem projektu jest pomoc organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności statutowej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn z wykorzystaniem internetu i nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Zasięg działania

Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 1000 organizacji pozarządowych. Projekt posiada wsparcie ponad 350 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. W 2019 roku organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie pozyskały 420.000.000 zł z tytułu 1% podatku.

Dołącz już dziś

Również Twoja organizacja może zbierać 1% podatku z nami. Żeby rozpocząć korzystanie z podstawowych komponentów, wystarczy 10 minut. Instrukcje znajdziesz na stronie Szybki Start. Oferowane przez nas rozwiązania znacząco wykraczają poza udostępnienie programu do rozliczania PIT - przeczytasz o tym poniższych opracowaniach.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Zapraszamy też do zamówienia kontaktu koordynatora projektu poprzez wypełnienie formularza.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować do koordynatorki - Anny Polan, e-mail: anna.polan@iwop.pl. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 53 400 20 60.