Dane ze zbiórki 1%

Najnowsze dane ze zbiórki 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2019 roku ( z rozliczenia za 2018 rok ) zostaną opublikowane przez Ministerstwo Finansów pod koniec września 2019 roku. Udostępnimy raport niezwłocznie po jego publikacji.
milinów złotych
zostało zebrane przez OPP w 2018 r.
organizacji było uprawnionych do zbierania 1% w 2018 r.
milionów złotych
zebrała największa organizacja w 2018 r.
groszy zebrała najmniejsza organizacja w 2018 r.

STATUT

Nasze cele statutowe dotyczą przede wszystkim wspierania organizacji pozarządowych kwestiach związanych z finansowaniem i organizowaniem ich działalności. Szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniom wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w pracy organizacji oraz propagowaniu wiedzy na temat efektywnych metod pozyskiwania środków finansowych.

ZBIERAJ 1%

Jednym z najbardziej powszechnych źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych jest odpis 1% od podatku dochodowego. Tym sposobem w roku 2018 organizacje uzyskały ponad 760 mln zł. Największe z nich organizują na potrzeby 1% kosztowne kampanie marketingowe, co pozwala im, rokrocznie, na osiąganie wielomilionowych przychodów.

Chcąc udostępnić zaawansowane rozwiązania i specjalistyczną wiedzę również mniejszym organizacjom, rozpoczęliśmy współpracę z firmą PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. – producentem najlepszego, naszym zdaniem, oprogramowania do wypełniania formularzy PIT. Realizując nasze zlecenia firma ta wzbogaciła swoje oprogramowanie podatkowe o szereg narzędzi wspomagających OPP – przypominających rozwiązania, które największe organizacje rozwijają na drodze nierzadko kilkusettysięcznych inwestycji. Chcemy, by wszystkie organizacje – niezależnie od swoich możliwości finansowych – mogły prowadzić efektywne kampanie 1%, a nasze projekty „PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie” są praktycznymi propozycjami zmierzającymi w tym kierunku.

PROJEKTY

IWOP to aktualnie trzy szeroko zakrojone inicjatywy:

„PITax.pl dla OPP”

Innowacyjny system pozyskiwania funduszy z rozliczeń podatku dochodowego dla ponad 1000 OPP

„Wspieraj lokalnie”

Projekt umożliwiający wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii lokalnego rozliczania PIT-ów dla ponad 350 jednostek samorządowych

„Jak zbierać duży 1 procent”

Cykliczne webinarium szkoleniowe na temat finansowania działalności OPP dla ponad 200 organizacji

Do 24 grudnia 2019 roku – w ramach projektów „PITax dla OPP” i „Wspieraj lokalnie” – zostanie opublikowana najnowsza i najbardziej dotychczasowo zaawansowana wersja oprogramowania do wypełniania formularzy PIT wraz z rozwiązaniami wspierającymi pozyskiwanie 1% przez OPP.

Ponad 1000 organizacji jest już z nami!

Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6