Strona Główna » Serwis podatkowy » Szybszy zwrot nadpłaconego PIT dla rodzin wielodzietnych

Szybszy zwrot nadpłaconego PIT dla rodzin wielodzietnych

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 18:00:12

Nadpłata podatku wykazana w rocznym rozliczeniu pit podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Rodziny wielodzietne, które złożą zeznanie roczne elektronicznie, mogą otrzymać zwrot podatku w krótszym terminie.

Urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu nadpłaconego podatku w terminie trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji PIT przez podatnika. W praktyce termin ten może być krótszy.

W roku na szybszy zwrot podatku mogą liczyć rodziny korzystające z Karty Dużej Rodziny. Z komunikatu Ministerstwa Finansów „Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin” wynika, że tylko trzydzieści dni ma trwać maksymalny czas zwrotu nadpłaty PIT dla rodzin wielodzietnych.

Warunkiem przyspieszonego trybu zwrotu nadpłaty dla podatników, którzy są uprawnieni do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,  jest złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną (pit online 2019pit 36 onlinepit 37 online).

Ministerstwo Finansów zobowiązało naczelników urzędów skarbowych do sprawnego zorganizowania tego procesu. Specjalnie stworzone do tego narzędzie informatyczne umożliwia  bieżące monitorowanie zeznań złożonych elektronicznie, w których wykazano nadpłatę podatku, wynikającą ze skorzystania z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania minimum trojga dzieci. System automatycznie wskazuje tych podatników, którzy mają przywilej otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w preferencyjnym terminie, zgodnie z przepisami prawa.

Także pozostali podatnicy, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, chociaż nie odliczają w swoim zeznaniu podatkowym (złożonym drogą elektroniczną) ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania co najmniej trojga dzieci, ale mają nadpłatę podatku z innych tytułów, mogą liczyć na podobne ułatwienia. Warunkiem jest zawiadomienie swojego urzędu skarbowego o posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

Urząd skarbowy zostaje poinformowany o korzystaniu podatnika z Karty Dużej Rodziny, jeśli  w elektronicznych zeznaniach pit 36 i pit 37 w polach (odpowiednio) 327 i 141 wpiszemy informację o korzystaniu z Karty. Pozwoli to urzędom skarbowym obsługiwać  zeznania zawierające taką informację według przyspieszonej ścieżki zwrotu nadpłaty.