Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT 2022: Praktyczne informacje

Rozliczenie PIT 2022: Praktyczne informacje

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 13:18:29

Rozliczenie PIT-u jest obowiązkiem każdego podatnika, który osiąga dochody (przychody). W zależności od ich rodzaju – konieczne jest złożenie innego formularza PIT w 2021 r. Sprawdź, który druk powinieneś wybrać i w jakim terminie przekazać go do urzędu skarbowego.

PIT-y 2022 – rodzaje deklaracji i terminy dostarczenia do urzędu skarbowego

Roczne zeznania podatkowe można podzielić na te, które składa płatnik składek oraz sam podatnik, w celu wykazania osiągniętych w roku podatkowym dochodów (przychodów).

Warto przy tym pamiętać o terminach na dostarczenie PIT-ów do urzędu skarbowego. W przeciwnym razie grozić ci będą konsekwencje karno-skarbowe.

PIT

Przeznaczenie

Data złożenia w urzędzie skarbowym

PIT-4R

Informacja o wysokości zaliczek pobranych i odprowadzonych przez płatnika (np. pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych.

31.01 2022 r.

PIT-6

Informacja o wymiarze zaliczek  na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z działów specjalnych produkcji rolnej.

21.02.2022 r.

(20 lutego 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

PIT-8AR

Informacja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządzana tylko wówczas, gdy sam podatnik nie składa zeznania.

31.01.2022 r.

PIT-8C

Informacja o dochodach z kapitałów pieniężnych (np. dochody giełdowe, sprzedaż walut wirtualnych).

31.01.2022 r.

PIT-11

Informacja o dochodach i zaliczkach pobranych przez płatnika na podatek dochodowy.

31.01.2022 r.

PIT-11K

Informacja o dochodach z innych źródeł oraz o dochodach i zaliczkach przekazywanych przez komorników sądowych.

31.01.2022 r.

PIT-R

Informacja o kwotach, jakie zostały wypłacone podatnikowi, który pełni obowiązki społeczne i obywatelskie.

31.01.2022 r.

IFT-1/IFT-1R

Informacja o dochodach (przychodach) uzyskanych przez osobę fizyczną, która nie mieszka na terenie Polski.

28.02.2022 r.

PIT-16A

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej.

31.01.2022 r.

PIT-19A

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

31.01.2022 r.

PIT-28/ PIT-28S

Informacja o wysokości przychodów ewidencjonowanych opodatkowanych w formie ryczałtu.

28.02.2022 r.

PIT-36/PIT-36S

Informacja o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (dla dochodów opodatkowanych 17 proc lub 32 proc.) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, a także przychodów z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy oraz przychodów uzyskanych za granicą (bez pośrednictwa polskich płatników).

2.05.2022 r.

(30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

PIT-36L/PIT-36LS

Informacja o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (dla dochodów opodatkowanych liniowo stawką podatkową 19 proc.).

2.05.2022 r.

(30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

PIT-37

Informacje o wysokości dochodów (lub poniesionej straty) uzyskanych na terytorium Polski za pośrednictwem płatnika i opodatkowanych na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej (17 proc i 32 proc.)

2.05.2022 r.

(30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

PIT-38

Informacje o wysokości przychodów kapitałowych (lub poniesionej straty).

2.05.2022 r.

(30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

PIT-39

Informacje o wysokości dochodów (lub poniesionej straty)  ze sprzedaży nieruchomości.

2.05.2022 r.

(30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

PIT-OP

Informacja o przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz OPP, składana przez emerytów i rencistów, którzy nie mają dodatkowych źródeł dochodów, wymagających samodzielnego złożenia deklaracji podatkowej.

2.05.2022 r.

(30 kwietnia 2022 r. wypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie podatki.gov.pl

Załączniki do rozliczenia PIT-ów 2022

Poza tym, że po zakończeniu roku podatkowego zobowiązany jesteś uzupełnić i przekazać urzędowi skarbowemu deklarację podatkową – niekiedy niezbędne jest także dołączenie odrębnych załączników. Termin na ich dostarczenie jest analogiczny, jak w przypadku samej deklaracji – składasz bowiem te dokumentu równocześnie. Do zeznania podatkowego możesz dołączyć, jeśli to konieczne:

 • PIT/O – jest załącznikiem do PIT 28, PIT 36 i PIT 37, jeśli korzystasz z przysługujących ci ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) i podatku;
 • PIT/D – jest załącznikiem do PIT 28, PIT 36 i PIT 37, jeśli korzystasz z ulgi odsetkowej;
 • PIT-2K – składasz go wraz z załącznikiem PIT/D, tylko podczas pierwszego skorzystania z ulgi odsetkowej;
 • PIT 28A – jest załącznikiem do PIT 28, jeśli wyszczególniasz kwoty stawek ryczałtu, prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT 28B – jest załącznikiem do PIT 28, jeśli wykazujesz przychody spółki (cywilnej lub jawnej), opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT M – jest załącznikiem do PIT 36, jeśli doliczasz dochody małoletnich dzieci;
 • PIT Z – jest załącznikiem do PIT 36 i PIT 36L, jeśli korzystasz z tzw. kredytu podatkowego;
 • PIT B – jest załącznikiem wymaganym do prawidłowego rozliczenia PIT 36 i PIT 36L, ponieważ podajesz w nim informacje o wysokości dochodu lub straty w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą;
 • PIT WZ – jest załącznikiem do PIT 36, PIT 36S, PIT 36L, PIT 36LS, jeśli korzystasz z tzw. ulgi za złe długi;
 • PIT WZR – jest załącznikiem do PIT-28, PIT 28S, jeśli korzystasz z tzw. ulgi za złe długi;
 • PIT/SE – jest załącznikiem do PIT 28, PIT 36, PIT 36S, PIT 36L, PIT 36LS, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie odrębnej decyzji;
 • PIT/ZG – jest załącznikiem do PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39, jeśli mieszkając w Polsce, otrzymujesz wynagrodzenie od podmiotu zagranicznego lub osiągasz dochody (przychody) za granicą;
 • PIT/BR – jest załącznikiem do PIT 36 i PIT 36L, jeśli poniosłeś koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi;
 • PIT/IP – jest załącznikiem do PIT 36, PIT 36L, jeśli osiągasz przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga IP Box);
 • PIT/DS – jest załącznikiem do PIT 36 i PIT 36L, jeśli osiągasz przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, a dochody ustalane są na podstawie ksiąg rachunkowych lub KPiR, czyli księgi przychodów i rozchodów.

Rozliczanie PIT 2022 – jak rozliczyć PIT przez Internet a jak osobiście?

Każdy podatnik, który osiągnął w roku podatkowych dochody (przychody), zobowiązany jest do rozliczenia PIT-u. Możesz to zrobić, dostarczając osobiście deklarację podatkową do urzędu skarbowego lub  wysyłając formularz za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Znacznie wygodniejsze jest rozliczenie PIT-u przez Internet. W tym celu skorzystaj z systemu e-Deklaracje lub usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Jak rozliczyć PIT 2022 osobiście?

Samodzielne uzupełnianie deklaracji podatkowej stanowi nie lada wyzwanie. Wymaga to bowiem znajomości przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji. Choć każdego roku Ministerstwo Finansów opracowuje broszury informacyjne, które ułatwiają nieco uzupełnianie wszystkich pól PIT-u, to nadal wielu podatników woli powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu, w obawie przed popełnieniem błędów.

Rozliczając PIT za 2021 r., pamiętaj, że w celu dostarczenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w wymaganym terminie musisz udać się do niego osobiście w godzinach pracy.

Jeśli zdecydujesz się wysłać dokument – skorzystaj z Poczty Polskiej SA. Wówczas za datę dostarczenia PIT-u przyjmuje się datę stempla pocztowego, a nie faktycznego wpływu deklaracji do urzędu skarbowego.

Rozliczanie PIT-ów przez programy firm zewnętrznych?

Programy firm zewnętrznych do rozliczeń PIT-ów, wykorzystują dane z serwerów Ministerstwa Finansów. Dzięki temu uzupełnianie formularz przebiega bardzo sprawnie i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

Nie musisz wykonywać skomplikowanych obliczeń, ponieważ system robi to za ciebie, bazując na aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Na każdym kroku możesz również liczyć na automatyczne podpowiedzi oraz wsparcie wirtualnych asystentów.

Wysyłanie PIT-u dzięki programom firm zewnętrznych jest wygodne i nieskomplikowane. Wystarczy po sprawdzeniu dokumentu kliknąć opcję „podpisz i wyślij”. Po wprowadzeniu danych weryfikacyjnych (np. kwota przychodu z deklaracji podatkowej składanej w poprzednim roku), twój PIT zostanie przesłany do właściwego urzędu skarbowego.

Nie musisz się przy tym obawiać czy twoje rozliczenie podatkowe zostało prawidłowo dostarczone. Dokument nazywany potocznie UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru jest tego wystarczającym potwierdzeniem. Wydrukuj je i zachowaj do celów dowodowych.

Rozlicz PIT 2022 przez system e-Deklaracje

System e-Deklaracje to rządowa aplikacja desktopowa, która umożliwia rozliczanie PIT. Wystarczy zainstalować program i utworzyć swój profil, by móc wybrać i wypełnić deklarację podatkową.

Dużym ułatwieniem jest podświetlanie na czerwono wszystkich pól, których uzupełnienie jest obowiązkowe. Poza tym aplikacja na bieżąco weryfikuje i przelicza wprowadzane przez ciebie dane, dzięki czemu w razie powstania niespójności natychmiast jesteś o tym informowany przez wyświetlający się komunikat.

Po uzupełnieniu wszystkich danych PIT jest finalnie sprawdzany i dopiero gdy wyświetli się komunikat „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania” – będziesz mógł przesłać swoją deklarację podatkową do weryfikacji urzędu skarbowego.

Tak jak w przypadku PIT-u przesyłanego za pośrednictwem programów firm zewnętrznych – i tutaj masz możliwość pobrania UPO.

Rozliczenie PIT-u przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym jest najnowszym rozwiązaniem Ministerstwa Finansów.

W roku 2021 r. mogli z niego korzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT 37 i PIT 38 oraz PIT 28 i PIT 36 (poza prowadzącymi działalność gospodarczą). 2022 r. ma przynieść rozszerzenie funkcjonalności systemu i umożliwić rozliczanie się za jego pośrednictwem także przedsiębiorcom na drukach PIT 36 i PIT 36L.

Aby skorzystać z tej zautomatyzowanej formy rozliczania – zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na stronie internetowej podatki.gov.pl.

Znajdziesz tam swój PIT już wstępnie uzupełniony przez Krajową Administrację Skarbową. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku zweryfikowania i uzupełnia danych np. o przysługujące ulgi i odliczenia.

Gdy uznasz, że wszystkie dane są poprawne – kliknij opcję „akceptuj i wyślij”. Twój PIT zostanie przesłany do weryfikacji urzędu skarbowego, czego potwierdzeniem będzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Wraz z zakończeniem roku podatkowego zarówno płatnicy składek, jak i podatnicy zobowiązani są do uzupełnienia formularza PIT i przesłania go do urzędu skarbowego. Ważne przy tym jest, aby zrobić to na odpowiednim formularzu i we właściwym terminie. Sam dokument można przekazać osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej SA oraz przez Internet wykorzystując programy firm zewnętrznych, aplikację e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 13.10.2021 r.
 2. Formularze do druku PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/, dostęp: 13.10.2021 r.