Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT online 2020 i wsparcie podatkowe dla polskich rodzin

Rozliczenie PIT online 2020 i wsparcie podatkowe dla polskich rodzin

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 09:55:04

Optymalizacja procesu przygotowania rocznego zeznania podatkowego oferowana przez rozliczenie PIT 2020 online dotyczy wszystkich grup podatników. Jednak rodziny oraz osoby mające pod swoją opieką dzieci mogą liczyć w tym roku na dodatkowe uproszczenie formalności pamiętanych z lat poprzednich w efekcie nowelizacji przepisów podatkowych.

W konsekwencji zainaugurowanych w tym roku a wprowadzonych w roku 2020 modyfikacji zasad rozliczenia PIT 2020 online, rodziny w Polsce zostały zwolnione z konieczności niektórych wpisów w deklaracji. To z kolei oznacza, że PITy 2020 będą dla tej grupy podatników znacznie mniej czasochłonne i prostsze. Chodzi przede wszystkim o zwolnienie z podatku świadczeń przyznawanych na dzieci (np. subwencja do przedszkoli i żłobków). Innymi słowy, nie ma już obowiązku wyszczególniania w dokumentach PIT dopłat socjalnych mających na celu zapewnienie dzieciom pobytu w klubach dziecięcych, żłobkach, przedszkolach. Zwolnienie to dotyczy również świadczeń, które nie pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale otrzymywane były od pracodawcy (w tym wypadku zwolnienie podlega ograniczeniom: 400 zł/miesiąc — żłobek dzienny opiekun, klub dziecięcy; 200 zł/miesiąc — przedszkole). PIT 2020 program opiekuna dziecka w tym ostatnim wypadku nie uwzględnia podanych sum, jedynie kwoty stanowiące nadwyżki limitów podlegają PIT i są one rozliczane przez pracodawcę. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zwolnienie to stosuje się jedynie w odniesieniu do podatników będących zatrudnionych na bazie umowy o pracę. Inni podatnicy muszą niestety w rozliczeniu program do PIT 2020 uwzględnić całkowitą wartość świadczenia jako przychodu.

Osobnym zagadnieniem jest rządowy program 500+. Zapomogi otrzymywane w efekcie zakwalifikowania się do grupy jego beneficjentów nie podlegają opodatkowaniu PIT. Dodatkowo wszelkie zwolnienia fiskalne obowiązujące w roku podatkowym 2020 a dotyczące świadczeń rodzinnych wynikających z właściwych przepisów zostały utrzymane w mocy w roku 2020. Identycznie przedstawia się sytuacja suplementów rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także świadczeń wychowawczych uzyskiwanych na podstawie przepisów mówiących o pomocy państwa w wychowaniu dziecka. Zwolniony z podatku dochodowego PIT jest również zasiłek dla opiekuna dziecka (wynikający z przepisów określających we właściwy sposób wysokość oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów). Kolejnym udogodnieniem, które nie uległo żadnym modyfikacjom w bieżącym roku podatkowym, jest zasiłek porodowy. Reasumując, tegoroczne rozliczenie PIT opiekunów dzieci powinno