Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT 2023 online – przychody i źródła przychodów

Rozliczenie PIT 2023 online – przychody i źródła przychodów

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-06-07 13:59:04

Jednym z pierwszych kroków na drodze do sprawnego i poprawnego rozliczenia podatku dochodowego PIT jest właściwe zidentyfikowanie przez podatnika źródeł przychodów.

Mianem przychodów określa się na potrzeby zeznania podatkowego pieniądze oraz wartości pieniężne, a także wartość świadczeń otrzymanych w naturze i świadczeń nieodpłatnych, które podatnik otrzymał (które pozostawiono do jego dyspozycji) w danym roku podatkowym. Ordynacja podatkowa przewiduje wyjątki od tak przedstawionej generalnej reguły. Odnoszą się one do przychodów z następujących źródeł (rozliczenie PIT online 2023 powinno je uwzględniać):

 • kapitały pieniężne;
 • działy specjalne produkcji rolnej;
 • odpłatne zbycie praw majątkowych, nieruchomości i innych rzeczy;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • działalność zagranicznych spółek kontrolowanych;
 • źródła nieujawnione.

Rozliczenie PIT 2023 online powinno uwzględniać następujące źródła przychodów, jeśli podatnik otrzymywał z nich przychody w roku 2022:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • najem, dzierżawa, podnajem, poddzierżawa oraz umowy o zbliżonej charakterystyce (dotyczy to także dzierżawy i poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej, gospodarstw rolnych, ich części w celach nierolniczych/na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej z wyłączeniem części majątku pozostających w związku z działalnością gospodarczą);
 • stosunek służbowy;
 • stosunek pracy i spółdzielczy stosunek pracy
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (innej spółdzielni rolnej);
 • praca nakładcza;
 • emerytura;
 • renta;
 • prawa majątkowe i kapitały pieniężne;
 • zagraniczne spółki kontrolowane;
 • odpłatne zbycie następujących przedmiotów: nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, innych rzeczy;
 • źródła nieujawnione (z wyłączeniem źródeł przychodów zwolnionych z podatku);
 • inne źródła (przychody osiągnięte za granicą, otrzymane stypendia, pobierane zasiłki chorobowe, alimenty zasiłki macierzyńskie, zasiłek dla bezrobotnych, zwroty darowizn).

W rezultacie powyższego podatnik zobowiązany jest do zapłacenia podatku od wszystkiego, co nie zostało ustawowo zwolnione z podatku. W przypadku, gdy rozliczenie PIT online 2023 nie uwzględni jakiegoś przychodu – dojdzie do zatajenia przychodu – w przypadku wykrycia podatnikowi grozi konieczność zapłacenia od niego podatku w wysokości 75%.