Strona Główna » Serwis podatkowy » Program PIT – korekta zeznania podatkowego 2022

Program PIT – korekta zeznania podatkowego 2022

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-01-04 12:48:21

Przepisy polskiego prawa podatkowego przewidują możliwość korekty rocznych deklaracji podatkowych. Oto podstawowe zasady związane z poprawianiem błędów w PIT.

Niezależnie od tego, czy nasza deklaracja jest papierowym dokumentem na stole, czy też elektronicznym formularzem wygenerowanym przez program do rozliczania PIT, istnieje możliwość, iż wkradł się do niej błąd. Dopóki dokument nie został wysłany – wystarczy ponownie go wypełnić, uwzględniając poprawki (oczywiście będzie to znacznie wygodniejsze w przypadku PIT 2022 online niż papierowego formularza). Jeśli jednak zauważyliśmy błąd już przekazaniu go urzędowi skarbowemu, sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana. W takim wypadku możemy skorygować dany element zeznania tylko wtedy, gdy nie toczy się w stosunku do niego kontrola podatkowa albo postępowanie podatkowe. Po zakończeniu tych procedur wątpliwy element wciąż będzie mógł zostać skorygowany.

W efekcie oznacza to, że jeśli złożymy korektę w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego obejmujących element poddany korekcie – korekta nie będzie mieć skutków prawnych. W przeciwnym wypadku błędy należy poprawiać, nawet jeśli minęło już kilka lat od daty złożenia deklaracji podatkowej do urzędu.

Należy pamiętać, że okres przedawnienia dla PIT 37 wynosi 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłacenia podatku – co wyznacza również ramy uzasadnionej korekty naszej deklaracji. Jeśli, dla przykładu, wykazaliśmy zbyt wysokie koszty lub zaniżone dochody i zapłaciliśmy niższy podatek, niż powinniśmy w rzeczywistości zapłacić, urząd skarbowy może nas ścigać w celu uiszczenia wynikającej stąd należności, jeśli ujawni nasze niedopatrzenie w ciągu 5 lat od złożenia deklaracji. Korekta deklaracji, usuwając ewentualne błędy, zwolni nas z odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku kontroli.

Korekta deklaracji polega na przesłaniu urzędowi deklaracji identycznej z poprawianą, z zaznaczeniem, że jest to korekta deklaracji. Ten sam efekt uzyskamy używając PIT 2022 program, jak i tradycyjnego formularza. Oczywiście, warto postarać się o potwierdzenie nadania korekty deklaracji. Program do PIT 2022 automatycznie uzyska dla nas Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli w rezultacie korekty zwiększy się suma podatku do zapłacenia, należy jednocześnie dokonać zapłaty wynikłej różnicy wraz z odsetkami.

Na podstawie korekty można także przekazać 1% podatku na OPP. Należy jednak spełnić następujące warunki: złożona w terminie deklaracja podatkowa, korekta złożona w terminie 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji, podatek stanowiący podstawę 1% został zapłacony w terminie 2 miesięcy od złożenia deklaracji podatkowej.