Strona Główna » Serwis podatkowy » Program PIT 2023 i dochody zagraniczne – podstawowe pojęcia

Program PIT 2023 i dochody zagraniczne – podstawowe pojęcia

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-07-18 12:22:32

Zasadniczo polski rezydent, uruchamiając program PIT i przystępując do rocznego rozliczenia, powinien ująć w nim łącznie wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne), co nazywamy nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Istnieją jednakowoż od zasady tej wyjątki.

Przystępując do omówienia dochodów zagranicznych w kontekście PIT 2023 program, należy rozpocząć od zdefiniowania terminu „polski rezydent”. Podatnik jest rezydentem podatkowym w wypadku, gdy spełnia choćby jeden z poniższych warunków: obszar RP jest dla niego głównym ośrodkiem aktywności osobistych ewentualnie gospodarczych; spędza w granicach RP więcej niż sto osiemdziesiąt trzy dni w roku podatkowym.

Dla nierezydenta, czyli osoby niespełniającej żadnego z powyższych warunków program do rozliczania PIT będzie użyteczny jedynie w zakresie przychodów zadeklarowanych jako pochodzących ze źródeł w granicach RP (w tym wypadku obowiązek rozliczenia może zostać ograniczony na bazie umów międzynarodowych).

Kontynuując wątek polskiego rezydenta podatkowego, trzeba jasno stwierdzić, iż jego zeznanie roczne musi uwzględniać również przychody wywodzące się ze źródeł spoza granic RP, a także osiągnięte na obszarze Polski, ale wypłacone przez zagraniczne podmioty. Krótko mówiąc, miejsce wytworzenia przychodów nie ma wpływu na obowiązek podatkowy — wszystkie powinny zostać rozliczone w kraju. Generalna zasada, jaką stanowi ten nakaz podlega jednak pewnym modyfikacjom w rezultacie umów międzynarodowych. Umowa międzynarodowa o unikaniu podwojonego opodatkowania, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza podatnika przed ewentualnym dwukrotnym opodatkowaniem – tak w kraju rezydencji, jak i w kraju zarobkowania. Umowy tego rodzaju zazwyczaj stanowią o jednym z trzech możliwych rozwiązań:

  • zniesienie opodatkowania określonych przychodów w jednym z dwóch państw (rezydencji lub zarobkowania);
  • utrzymanie podwojonego opodatkowania z jego poborem tylko w jednym państwie, tylko do określonego limitu procentowego;
  • opodatkowanie w dwóch państwach (kraj rezydencji; kraj zarobkowania) z zastosowaniem zasad zwolnienia z progresją oraz proporcjonalnego odliczania jako mechanizmów zabezpieczających przed faktycznym podwójnym opodatkowaniem.

Program do PIT 2023 do poprawnego odliczenia podatku zagranicznego wymaga przeliczenia oryginalnych kwot podatku (w walutach państw obcych) na złote wedle średniej wartości przedstawionej przez Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym poniesiony wydatek bądź zapłacony podatek.