Strona Główna » Serwis podatkowy » Program PIT 2020 - jak rozliczyć ulgę podatkową na podstawie darowizn na cele pożytku publicznego

Program PIT 2020 - jak rozliczyć ulgę podatkową na podstawie darowizn na cele pożytku publicznego

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 09:12:16

Jedną z wielu ulg podatkowych dostępnych wedle aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa podatkowego i możliwą do sprawnego rozliczenia za pomocą aplikacji PIT 2020 program jest odliczenie związane z dokonanymi uprzednio darowiznami na cele pożytku publicznego.

Dostępne podatnikom ulgi podatkowe stanowią bezpośredni wyraz polityki społecznej polskiego ustawodawcy i w tym sensie korzystanie z nich nie tylko przynosi w efekcie podatnikom znaczne oszczędności, ale także jest działalnością prospołeczną. Szczególnie wyraźne jest to w przypadku ulgi przysługującej darczyńcom organizacji realizujących cele pożytku publicznego.

Darmowy program PIT 2020 umożliwi przeprowadzenie odliczenia wszelkich przekazanych w ostatnim roku darowizn dla organizacji zajmujących się realizacją celów pożytku publicznego. Należy jedynie pamiętać, że muszą to być organizacje spełniające warunki zawarte w odnośnych przepisach (dotyczących działalności publicznej i wolontariatu) w Rzeczypospolitej Polskiej lub też odpowiednich przepisach europejskich (EU ewentualnie EOG). Należy także mieć na uwadze maksymalną wartość odliczenia, która wynosić może co najwyżej sześć procent osiągniętego przez wnioskującego o odliczenie podatnika dochodu.

Ponieważ regularny program PIT 2020 umożliwia w obrębie jednej i tej samej deklaracji podatkowej przeprowadzenie zarówno rozliczenia ulgi na darowizny na cele pożytku publicznego, jak i przekazanie jednego procenta podatku wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, należy wyraźnie rozgraniczyć te procedury. Nie są one w żaden sposób zależne od siebie i nie wpływają na swoje limity.

Jak już to zostało powiedziane, zwykłe rozliczenie podatkowe PIT 2020 program jest w zupełności wystarczające dla dokonania rozliczenia darowizn na cele pożytku publicznego. Przepisy wymagają jednak od podatnika w takiej sytuacji złożenia łącznie z deklaracją podstawową szczegółowego raportu w postaci deklaracji PIT/O. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące darowizny, czyli jej wartość oraz dane jednostki obdarowanej, a także poziom zastosowanego odliczenia podatkowego. Jedyny dokumentem potwierdzający faktyczne zaistnienie darowizny, który jest od podatnika wymagany w tych okolicznościach to dowód wpłaty lub wykonania przelewu bankowego na konto obdarowanej organizacji. Sytuacja przedstawia nieco inaczej w przypadku darowizny w naturze — w takim wypadku wymagane będzie dodatkowo poświadczenie jej przyjęcia łącznie z określeniem jej wartości.