Strona Główna » Serwis podatkowy » Popularne deklaracje podatkowe (PIT 36, PIT 28, PIT 38, PIT 37) wobec zerowego dochodu rocznego

Popularne deklaracje podatkowe (PIT 36, PIT 28, PIT 38, PIT 37) wobec zerowego dochodu rocznego

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-03-28 12:45:00

Wedle przepisów prawa podatkowego każda osoba, która osiągnęła przychody w rozliczanym roku podatkowym winna przygotować i przekazać do właściwego urzędu deklarację PIT. Takie sformułowanie podnosi interesującą z praktycznego punktu widzenia możliwość uniknięcia tego obowiązku w przypadku nieosiągania żadnych przychodów.

Brak dochodów czy też tzw. PIT zerowy stanowi interesujący precedens w systemie podatkowym. Może wynikać z kilku różnych sytuacji podatkowych, prowadzić do obowiązku złożenia rocznego zeznania lub też z niego zwalniać, stanowić podstawę dla zaświadczenia o dochodach, oraz funkcjonować jako wybieg pozwalający uniknąć odpowiedzialności w razie kłopotów z dotrzymaniem terminu złożenia deklaracji PIT.

Brak przychodów, przychody zwolnione z opodatkowania oraz deklaracja zerowa

Złożenie zerowej deklaracji PIT nie jest wymagane, jeśli podatnik w przeszłości osiągał przychody obciążone podatkiem dochodowym i przygotowywał rozliczenie PIT (np. PIT 37 online), ale zrezygnował z aktywności zarobkowej i nie osiąga przychodów z żadnych źródeł. Nie wymaga się również przeprowadzenia rozliczenia od osób, które osiągają przychody nieniosące ze sobą obowiązku podatkowego. Przykładami tego rodzaju dochodów są: alimenty, odszkodowania, diety z delegacji pracowniczych oraz za pełnienie funkcji społecznych.

PIT zerowy i zaświadczenie o braku dochodów

Ponieważ przepisy podatkowe nie zabraniają składania deklaracji podatkowej, w której figurują jedynie zera, zdarza się, iż osoby chcące uzyskać z urzędu podatkowego zaświadczenie o braku dochodów przygotowują zerowe zeznanie. Stanowi ono wymaganą przez urząd podstawę do wydania takiego zaświadczenia.

PIT zerowy w działalności gospodarczej

W nieco odmiennej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy. Nie są oni zwolnieni z konieczności rozliczenia z fiskusem nawet w przypadku uzyskania zerowego przychodu. Jeśli tylko przedsiębiorca zadeklarował uprzednio jakikolwiek przychód, musi przygotować rozliczenie PIT (dotyczy to zarówno działalności nieprzynoszącej dochodów, jak też aktualnie zawieszonej). Deklaracje zerowe wymagane są przy opodatkowaniu wedle skali (PIT 36 online), ryczałcie (PIT 28 online) oraz podatku liniowym (PIT 36L online). Deklarację zerową przedsiębiorcy składają także w razie poniesienia straty.

PIT zerowy jako narzędzie „wydłużenia” terminu złożenia deklaracji

Niekiedy podatnicy niebędący w stanie dotrzymać terminu złożenia deklaracji PIT decydują się na złożenie deklaracji zerowej, a następnie (w późniejszym terminie) dokonanie korekty. Urząd skarbowy nie ma w takim wypadku podstaw do nałożenia na podatnika kary.