Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT 2022 – podstawowe zagadnienia

PIT 2022 – podstawowe zagadnienia

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-24 10:30:10

W najbliższym czasie, jak co roku, staniemy przed koniecznością skonfrontowania się z polskim systemem podatkowym. Prawdopodobnie większość z nas wybierze rozliczenie PIT 2022 online i jest to niewątpliwie najłatwiejsza droga poprzez meandry podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym kraju.

PIT (Personal Income Tax), czyli podatek od dochodów osobistych jest najbardziej powszechnym ze wszystkich obowiązujących w polskim systemie podatkowym podatków. Podmiotami tego podatku są osoby fizyczne tak pełnoletnie, jak i małoletnie, a także małżonkowie, jeżeli korzystają ze wspólnego opodatkowania dochodów. W tym sensie program PIT 2022 będzie jedną z najbardziej powszechnie używanych przez naszych współobywateli aplikacji komputerowych. Jednak by rozliczenie PIT online 2022 nie nastręczało nam najmniejszych kłopotów, warto być świadomym podstawowych zagadnień związanych z ideą podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak liczne dziś serwisy internetowe zachęcające nas ochoczo – rozlicz PIT online – nie zastąpią przecież podstawowej wiedzy obywatelskiej.

Podstawowymi pojęciami dla PIT są przychód oraz koszty jego uzyskania, a pochodnymi dochód i strata. Określenie dochodu następuje w oparciu o katalog źródeł przychodu. Sam dochód (o ile nie znajduje on w ustawie specyficznej definicji dla danego źródła przychodów) jest nadwyżką sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania. W przypadku przekroczenia przez koszty uzyskania sumy przychodów mamy do czynienia ze stratą ze źródła przychodów. Gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż z jednego źródła, opodatkowaniu podlega suma dochodów. Pewnych dochodów nie łączy się z pozostałymi dochodami i podlegają one stawkom zryczałtowanym.

Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych zwolnionych od podatku w oparciu o przepisy odpowiednich ustaw i umów międzynarodowych.

Obowiązkowi podatkowemu podlegają zarówno osoby zamieszkujące w kraju (nawet jeśli źródło ich przychodów znajduje się za granicą), jak i osoby niemające miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, ale uzyskujące dochody na jej terytorium. Są to odpowiednio: nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.

Od uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu nalicza się wg skali podatkowej podatek, pomniejszany następnie o składki na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne ulgi oraz zwolnienia. Odliczone zostają również zaliczki zapłacone w ciągu roku podatkowego.

Zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym podatnik jest zobowiązany złożyć do 30 kwietnia roku następnego. W tym też terminie obowiązany jest dokonać kompletnego rozliczenia podatku.