Strona Główna » Serwis podatkowy » Kontynuacja ulgi odsetkowej

Kontynuacja ulgi odsetkowej

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:39:23

Niektórzy podatnicy nadal mogą korzystać z  ulg, które  przewidziane były w polskim prawie podatkowym  w latach wcześniejszych. Upoważnia do tego nabycie prawa do ulgi w okresie jej obowiązywania oraz niemożność dokonania wcześniej odliczeń w pełnym zakresie z powodu zbyt niskich dochodów.

Na zasadzie praw nabytych podatnicy mogą korzystać z ulgi odsetkowej aż do końca roku 2027. Warunkiem jest podpisanie umowy przed 1 stycznia 2007 roku i otrzymanie kredytu (pożyczki) przeznaczonego na  sfinansowanie inwestycji zaspokajającej własne potrzeby mieszkaniowe podatnika do końca 2007 roku.

Przykład: Pan Maksymilian zadał pytanie, czy może odliczyć w rozliczeniu pit 2020 (pit online 2020rozliczenie pit 2021 przez internet) odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2008 roku. Jeżeli kredyt był przyznany po 2006 roku, ulga odsetkowa już wtedy nie funkcjonowała, więc pan Maksymilian nie nabył prawa do ulgi i w roku (rozliczenie pit 2020, pit online 2020) nie będzie mógł dokonać odliczeń.

 W ramach ulgi odsetkowej prawo odliczenia od dochodu dotyczy odsetek:

  • od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego,
  • od kredytu refinansowego, czyli kredytu udzielonego na spłatę kredytu mieszkaniowego
  • od każdego następnego kredytu refinansowego, czyli zaciągniętego na spłatę kredytu refinansowego.

Odliczenie dotyczy spłat dokonywanych do upływu terminu spłaty kredytu określonego w umowie  zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. Kontynuacja prawa do odliczeń dotyczy również osób, które kredyt uprawniający do ulgi w późniejszym czasie refinansowały. Jeżeli umowa refinansowa przewiduje inny/dłuższy  termin spłaty kredytu niż umowa pierwotna, to prawo do ulgi będzie przysługiwało tylko do daty określonej w pierwszej umowie.

Przykład: Pani Małgorzacie bank udzielił w 2006 roku kredytu na 15 lat, czyli do roku 2021. Po pięciu latach, czyli w roku 2011 pani Małgorzata zdecydowała się na refinansowanie kredytu. Nowa umowa przewidywała spłatę kredytu refinansowego do roku 2020. W tej sytuacji pani Małgorzata nie będzie mogła korzystać z ulgi odsetkowej do 2020 roku, a tylko do daty określonej w pierwszej umowie, czyli do roku 2011.

UWAGA: Ulga przysługuje tylko podatnikom mającym w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydentom). Jeśli podatnik będący rezydentem nabył prawo do ulgi odsetkowej, a później zmienił rezydencję podatkową, ale w Polsce jest nierezydentem podatkowym i nadal rozlicza się z uzyskanych na ternie Polski dochodów (np. z najmu), może korzystać z ulgi na zasadzie praw nabytych. Zmiana rezydencji podatkowej, w trakcie korzystania z ulgi odsetkowej, nie ma wpływu na możliwość korzystania z tej ulgi.

Odliczenie z tytułu ulgi odsetkowej mogą dokonywać podatnicy rozliczający podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz podatnicy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego. Ulgę wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37 2021, PIT-36 , PIT-28 również w program do pitów 2021 – pit rozliczenie online  (pit 37 online, pit 36 onlinepit 28 online).