Strona Główna » Serwis podatkowy » Dlaczego PIT 28?

Dlaczego PIT 28?

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 11:14:39

Przedsiębiorca perspektywicznie myślący o rozliczeniu rocznym PITy 2020 stoi przed wyborem z właściwej dla siebie formy opodatkowania. Ma on do dyspozycji co najmniej kilka różnych form opodatkowania dochodów z różnorakimi ich zaletami oraz mankamentami. Jednym z częściej wybieranych rozwiązań na potrzeby PIT online jest opodatkowanie ryczałtowe odnoszące się do przychodów ewidencjonowanych. W kontekście rozliczenia PITy 2020 należy stwierdzić, iż jest to postać podatku dochodowego wyjątkowo wygodna w obsłudze i w dużym stopniu korzystna dla znacznej liczby przedsiębiorców w Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada jednakże pewne ograniczenia, których należy być świadomym jeszcze przed faktycznym przystąpieniem do tej formy obciążeń fiskalnych.

Rzeczywiste rozliczenie podatkowe PIT online na podstawie ryczałtu liczonego od określonych przychodów ewidencjonowanych przeprowadzamy zawsze na formularzu PIT 28. Mając to na uwadze, od razu staje się jasne, że ostateczny termin rozliczenia podatkowego tego typu – deklarację PIT 28 należy przesłać do stosownego urzędu skarbowego w terminie nie późniejszym niż do 31 stycznia każdego roku.
PITy 2020 dopuszczają rozliczanie się przy pomocy PIT 28 w następujących okolicznościach:
1. ryczałtowo rozliczana działalność pozarolnicza gospodarcza;
2. gospodarcza, pozarolnicza działalność osób fizycznych opodatkowanych ryczałtowo w postaci spółki cywilnej lub spółki jawnej;
3. rozliczanych w ramach działalności umów w rodzaju najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, podnajmu.

Ewentualność rozliczenia przychodów ryczałtowo wynika przede wszystkim z odpowiednio wcześniej złożonego w urzędzie oświadczenia wyrażającego chęć przystąpienia do tej właśnie postaci opodatkowania dochodów. Podejmując jednak rozliczenie PITy 2020 należy pamiętać o możliwości utraty prawa do rozliczenia ryczałtowego w przypadku, gdy osiągnęliśmy w czasie trwania roku podatkowego przychody niezgodne z formułą PIT 28. W takich okolicznościach przedsiębiorca, który uzyskał dodatkowe przychody, powinien w swoim programie PIT online łącznie z deklaracją PIT 28 przygotować deklarację PIT 36. Z możliwości skorzystania z ryczałtu wyklucza także odpowiednio wysoki poziom przychodów – przekraczający kwotę 150.000 euro.
Należy liczyć się negatywnymi aspektami rozliczenia podatkowego ryczałtowego PIT 28, tj. z brakiem jakiejkolwiek możliwości uwzględnienia w PIT online kosztów uzyskania osiągniętych przychodów. Rekompensuje to jednak niższa stawka podatkowa, odliczenie składek ZUS, ulga abolicyjna oraz możliwość odliczenia straty, która zanotowana została jeszcze przed przejściem na ryczałt.