Przegląd najważniejszych pitów: pit 36, pit 37, pit 38 i pit 28 – IWOP.pl – PITy

Przegląd najważniejszych pitów: pit 36, pit 37, pit 38 i pit 28

Każdy z podatników powinien mieć orientację, który pit ma wypełnić. Pit są ponumerowane i opisane dodatkowo w internecie. Poniżej, przegląd najczęściej wybieranych plików pit – pit 36, pit 37 oraz pit 28 i pit 38.

Pliki pit dla wszystkich pracowników wypełnia się przez najprostszą formę pit 37. Jest on dostępny w internecie na portalu podatnika także w wersji pit 37 online. W przypadku wypełniania pit 37 bazujemy na otrzymanym od pracodawcy pit 11, który jest podstawą rozliczeń z pracownikiem. Tu znajdziemy kwoty naszych przychodów oraz sumę odliczonych na podatek składek pracowniczych odprowadzonych przez płatnika. Standardowe obliczenie podatku do kwoty rocznego dochodu w wysokości 85528 zł wynosi dla tej sumy 18% po odliczeniu do niego 556 zł 02 gr z całości, powyżej odliczenie procentowe wynosi aż 32%. Tę formę opodatkowania można dla przedsiębiorstw naliczać przez podatek liniowy, wtedy nasze oprocentowanie jest stałe i wynosi 19%. Należy pamiętać, aby odliczać od przychodu właściwe kwoty jego uzyskania, które są  z góry ustalone. Najczęściej w pit 11 mamy już odliczone je oraz podaną kwotę dochodu.

W przypadku pit 28 sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż musimy wiedzieć, ile wynosi wartość ryczałtu dla naszej działalności. Ryczałt obliczamy tu według ustalonej kwoty procentowej. Pit 28 online wypełnia się prościej, gdyż program internetowy pomaga nam oszacować wyniki przeliczeń bez naszego większego udziału.

Ponadto, pit 36 mają wypełnić wszyscy najemcy oraz osoby pracujące zagranicą, przy czym w przypadku tych ostatnich należy pamiętać, iż podatki płacimy tylko w jednym państwie, co wiąże się w wprowadzeniem międzynarodowej ustawy dotyczącej braku podwójnego podatku dla umów międzynarodowych. Warto zapoznać się wcześniej z prawem podatkowym kraju pracodawcy i wysokością podatków w danym kraju, a także zakresem potrzebnych do rozliczeń dokumentów od pracodawcy. Można przy tym skorzystać z elektronicznych portali i systemów do rozliczeń podatków międzynarodowych oraz pit 36 online.

Dla wszystkich osób fizycznych, które czerpią swoje dochody ze  sprzedaży papierów wartościowych oraz udziałowców różnego typu spółek z tytułu obrotu pieniężnego w tych spółkach, przeznaczony jest pit 38 wraz z jego wersją pit 38 online.