Wytyczne precyzują wymogi konfiguracji programu PITax.pl Łatwe podatki dla samorządu. Przekazanie materiałów graficznych i tekstowych przygotowanych zgodnie z poniżej określonymi wymogami umożliwi stworzenie indywidualnej wersji systemu PITax.pl, jednoznacznie kojarzonej z Państwa jednostką samorządową.

Ekran powitalny - możliwości konfiguracji

Na ekranie powitalnym konfiguracji podlegają:

  1 - Herb lub logotyp
  2 - Zachęta do rozliczenia PIT w regionie - informacja do podatnika na prawym panelu
  3 - Grafika lub zdjęcie powitalne
  4 - Informacje dla podatnika - jak zebrane podatki przyczyniają się do zwiększenia jakości życia podatników

Ekran wyboru OPP - możliwości konfiguracji

Na ekranie wyboru organizacji pozarządowej z obszaru samorządu konfiguracji podlegają:

  1 - Herb lub logotyp
  5 - Wezwanie zachęcające do wsparcia organizacji pozarządowych z regionu
  6 - Lista organizacji pozarządowych w regionie

Ekran danych osobowych - możliwości konfiguracji

Na ekranie, na którym podczas rozliczenia podatnik wprowadza adres zamieszkania, zwracamy uwagę, że adres ten determinuje, która gmina i powiat otrzymają znaczącą część podatku. Po wprowadzeniu konfiguracji zachęta rekomenduje rozliczenie PIT-a w obszarze Państwa samorządu.

Szczegółowe wytyczne dla komponentów

Aby w pełni wykorzystać możliwości programu, należy przesłać:

 1. Herb lub logotyp (dowolny format pliku, rozmiar 400 x 400 lub większy)
 2. Grafikę bądź zdjęcie na ekran powitalny programu (dowolny format pliku, rozmiar nie mniejszy niż 640 x 360 – preferowany 2560 x 1440)
 3. Informacje dla podatnika – zachęty do rozliczenia PIT w regionie – do umieszczenia na prawym panelu powitalnym pod herbem. Standardowa informacja, do której modyfikacji zachęcamy:

  • Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania
  • Nie musisz być zameldowany
  • Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów
  • Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT
 4. Informacje dla podatnika wskazujące na to, jak lokalnie zapłacone podatki przyczynią się do rozwoju regionu. Prosimy o przygotowanie artykułu z wyszczególnionymi budżetami projektów lub wskazanie źródeł materiałów, na podstawie których nasi specjaliści od promocji będą mogli napisać artykuły promujące Państwa samorząd.

 5. Wezwanie podatnika umieszczone w katalogu organizacji pozarządowych zachęcające do wsparcia organizacji pozarządowych z regionu. Standardowa informacja, do której modyfikacji zachęcamy:

  Organizacje pozarządowe w {nazwa jednostki}
  Zachęcamy do wsparcia organizacji pozarządowych w {nazwa jednostki}.
  Pamiętaj, że przekazując 1% podatku organizacji pozarządowej, płacisz o 1% niższy podatek :-)

Jak przekazać materiały

Materiały należy przesyłać na adres koordynatora projektu, który opiekuje się Państwa samorządem, w tytule umieszczając w pierwszej kolejności numer identyfikator jednostki.


Powyższa instrukcja pokazuje, jakie materiały graficzne i tekstowe potrzebne są do skonfigurowania programu do rozliczania pitów. Więcej informacji na temat projektu Wspieraj lokalnie znajdziesz na stronie iwop.pl/wspierajlokalnie/.

Pomoc dostępna jest pod numerem telefonu 500 509 204 w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00 w okresie od 1 września do 30 kwietnia.