Prosimy o wskazanie reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego: