Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Forma prawna: Fundacja
Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2012-10-09
Data przyznania statusu OPP: 2014-11-26

Dane rejestrowe
KRS: 0000435915
NIP: 8982201588
REGON: 02197981000000
Siedziba
Łokietka 12C
50-243 Wrocław

 

Adres korespondencyjny
Kościuszki 35A, 1 piętro
50-011 Wrocław
email: biuro@iwop.pl
Zarząd fundacji
Paweł Piskozub
Rada fundacji
Ewelina Anna Krzyżanowska
Krzysztof Mariusz Ratajczyk
Jacek Miś

 

Sprawozdania

Publiczne informacje o IWOP znajdziesz również

 

Strona internetowa: www.iwop.pl