Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Forma prawna: Fundacja
Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2012-10-09
Data przyznania statusu OPP: 2014-11-26

KRS: 0000435915
NIP: 8982201588
REGON: 02197981000000

 

Siedziba i adres
Dolnośląskie, Wrocław
Szymanowskiego 6/3, 51-609
email: kontakt@iwop.pl
Prezes zarządu
Kamil Mikiszew
Rada fundacji
Ewelina Anna Krzyżanowska
Krzysztof Mariusz Ratajczyk
mec. Krzysztof Paweł Jarzyński

 

Sprawozdania

Publiczne informacje o IWOP znajdziesz również

 

Strona internetowa: www.iwop.pl