Strona Główna » Serwis podatkowy » Wspólne rozliczenie podatników w pit 2018 online

Wspólne rozliczenie podatników w pit 2018 online

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 10:40:19

PIT online za rok 2019, opierając się procedurach podatkowych wypracowanych w latach wcześniejszych, umożliwia podatnikowi tzw. wspólne rozliczenie dochodów, a co za tym idzie, skorzystanie z szeregu korzyści wynikających z łączenia dochodów z członkiem rodziny.

Roczne zeznanie podatkowe za rok 2019 w formie wspólnego rozliczenia z członkiem rodziny dopuszczalne jest trzech konfiguracjach: wspólna deklaracja z małżonkiem, wspólna deklaracja z dzieckiem, wspólna deklaracja ze zmarłym małżonkiem. Przeważająca liczba podatników zainteresowana tym typem rozliczenia skorzysta z formularza PIT 37 online lub PIT 36 online, co jest efektem zarówno niezależnej od kwestii wspólnego rozliczenia popularności tych formularzy, jak i prostego faktu, iż dopuszczają one wspólne rozliczenie. Dla przykładu, PIT 28 online wymaga rozliczenia indywidualnego i nie daje żadnej możliwości łączenia dochodów z inna osobą.

Najbardziej powszechnym przypadkiem łączenia dochodów jest wspólne rozliczenie małżonków. Małżonkowie, jeśli podlegają obowiązkowi podatkowemu, mogą przystąpić do wspólnego rozliczenia po spełnieniu następujących warunków: przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej. Niestety rozliczenie wspólne nie będzie możliwe, jeśli jedno z małżonków (prowadząc działalność gospodarczą) korzysta z opodatkowania liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem otwiera możliwość preferencyjnego rozliczenia podatku dla podatników samotnie wychowujących dzieci. Osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza tutaj rodzica (opiekuna) dziecka będącego panną, kawalerem, rozwodnikiem lub rozwódką. W pewnych sytuacjach może to być także osoba wciąż pozostająca w związku małżeńskim (współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, odbywa karę pozbawienia wolności).

Możliwość wspólnego rozliczenia się ze zmarłym małżonkiem istnieje w dwóch szczególnych wypadkach:

  1. Małżeństwo zawarto przed rozpoczęciem danego roku podatkowego i współmałżonek zmarł w trakcie tego roku podatkowego.
  2. Małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy, a współmałżonek zmarł po jego zakończeniu jednak przed rozliczeniem podatkowym.

Najbardziej oczywistą korzyścią wynikającą ze wspólnego rozliczenia jest możliwość obniżenia kwoty podatku. Ma to miejsce zawsze, gdy jedno z małżonków nie uzyskuje żadnego dochodu. Łączne opodatkowanie z dzieckiem oferuje opcję uwzględnienia podwójnej kwoty dochodów zwolnionych od podatku w trakcie obliczania jego wysokości. Wspólne rozliczenie korzystne jest również dla par, w których jedno z małżonków przekroczyło pułap skali podatkowej, a w konsekwencji opłaca nadwyżki podatkiem 32%. W wyniku wspólnego rozliczenia jako małżeństwo powracają do 19% wymiaru podatku dochodowego.