Strona Główna » Serwis podatkowy » Ulgi podatkowe na dzieci w UE

Ulgi podatkowe na dzieci w UE

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:59:06

Z raportu „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE” przygotowanego przez PwC wynika, że w Polsce wysokość kwoty średniej rocznej pomocy dla rodziny w 2019 roku to 2 224 zł. Na liście przygotowane przez PwC Polska znajduje się  dopiero na 24. miejscu.

Według raportu średnia bezpośredniej pomocy państw Unii Europejskiej w zakresie ulg podatkowych na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi 9 819 zł rocznie.  W ponad połowie państw Unii Europejskiej kwota pomocy jest niższa od średniej.

Badania prowadzone były we  wszystkich krajach Unii Europejskiej. PwC przeprowadziło symulację, aby ocenić, jaką pomoc w 2019 roku mogła otrzymać przeciętna rodzina, składająca się z aktywnych zawodowo rodziców, zarabiających średnią krajową, oraz dwójki zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat uczących się w publicznych placówkach szkolnych/przedszkolnych. W symulacji uwzględniono ulgi w rozliczeniu pit, zasiłki i pozostałe dodatki na dzieci.

Badanie wykazało, że największą pomoc prorodzinną otrzymują podatnicy w Luksemburgu. Kwota średniej pomocy dla luksemburczyków – 39 218 zł plasuje ten kraj na pierwszym miejscu. Polska natomiast znalazła się w grupie krajów gdzie wsparcie państwa nie przekracza kwoty 1 000 euro. Jeszcze niższe kwoty pomocy państwa dla rodziny są w Grecji, Litwie, Rumunii i Bułgarii.

Porównano też, jak kształtuje się finansowe wsparcie państwa w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia.  Przykładowa rodzina w Polsce uzyskała wynik 2,4%, co uplasowało ją na 21. miejscu zestawienia. Na pierwszym znajduje się  Francja z wynikiem 13,7%, a na ostatnim Bułgaria – 0,2%.

Autorzy raportu sprawdzili także współzależność pomiędzy wysokością ulg podatkowych i świadczeń rodzinnych a dzietnością w poszczególnych krajach. W większości przypadków stosowanie przez państwo odpowiednich zachęt i ulg dla rodzin to czynniki sprzyjające dzietności. Jednakże w odniesieniu do kilku państw trudno mówić o tej zależności. Tak np.  Niemcy i Francja stosują jedne z najwyższych kwot zachęt finansowych w Unii w zakresie ulg i świadczeń dla rodzin, a znajdują się na dwóch różnych biegunach w statystyce dotyczącej zmiany liczby ludności. We Francji  wskaźnik demograficzny jest na poziomie 15,1%, zaś w Niemczech -12,9%.

Raport „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE” zawiera również szczegółowo opisane narzędzia polityki prorodzinnej funkcjonujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Oprócz typowych ulg na dzieci, jakie  działają także w Polsce, w niektórych krajach (Francja, Malta, Estonia) istnieje możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem potomstwa, w tym także kosztów nauki.

Należy tez zauważyć, że istnieją w Unii Europejskiej kraje, które ograniczają do minimum lub w ogóle nie przewidują podatkowych ulg prorodzinnych. Należą do nich  np. Bułgaria , Szwecja, Cypr. W Bułgarii brak ulg jest rekompensowany niskim, 10-procentowym podatkiem liniowym, w Szwecji zamiast ulg istnieją zasiłki socjalne, a na Cyprze jest najwyższa wśród krajów UE kwota wolna od podatku.

W Polsce pojawiają się głosy, aby prowadzona była  przemyślana i kompleksowa polityka prorodzinna. Przykładem mogą być rozwiązania funkcjonujące w tym zakresie w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji.

Polscy podatnicy bardzo chętnie korzystają z ulgi na dzieci w rozliczeniu pit 2019 (pit online 2019). Wypełniając pit (rozliczenie online) mogą z niej korzystać  rodzice i opiekunowie prawni, jeśli podatek od swoich dochodów płacą wedle skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc (pit 36 i pit 37). Taki zapis w ustawie sprawia, że z ulgi nie korzystają wszyscy podatnicy. Poza ulgą pozostają ci, którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtem (pit 28), płacą podatek liniowy (pit 36L), rolnicy.

Preferencje podatkowe związane z polityką prorodzinną to również możliwość rozliczenia pit 2019 jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz preferencja związana z opieką nad dziećmi pracowników. Ciągle jednak podatnicy czekają na większe wsparcie dla rodzin.