Strona Główna » Serwis podatkowy » Składka zdrowotna 2023 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna 2023 r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Autor: Mateusz Musiał - Data publikacji: 2023-01-20 13:48:04

Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W znaczącej części jest to rezultat zmiany sposobu opodatkowania w następstwie wprowadzenia Polskiego Ładu. W 2023 roku ryczałtowcy zapłacą wyższą składkę zdrowotną.

Spis Treści:

  1. Wartość miesięcznej składki zdrowotnej
  2. Progi składki zdrowotnej dla ryczałtu
  3. Przychody niekomercyjne a składka zdrowotna

Wartość miesięcznej składki zdrowotnej

Kwota comiesięcznej daniny na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców jest uzależniona od dwóch czynników:

Rocznej wartości przychodu przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (składka zdrowotna nie jest płatna w przypadku osób osiągających przychody niekomercyjne jak np. z najmu prywatnego);

Średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał minionego roku w sektorze przedsiębiorstw (na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w terminie do 20 stycznia).

W tym miejscu wskazania wymaga, że zgodnie z obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2022 r. wyniosło 6965,94 zł.

Progi składki zdrowotnej dla ryczałtu

Wyżej wskazana informacja dotycząca przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał minionego roku stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na potrzeby obliczania składki zdrowotnej wyróżnia się 3 progi kwotowe:

  • przychód podatnika nieprzekraczający 60 000 zł = 376,16 zł;
  • przychód podatnika w granicach od 60 000 zł do 300 000 zł = 626,93 zł,
  • przychód podatnika przekraczający kwotę ponad 300 000 zł = 1128,48 zł.

Odliczenie składki zdrowotnej za 2023 r. dla ryczałtowców

Począwszy od 1 lipca 2022 r. wyróżnia się 3 grupy podatników, którym przysługuje odliczenie składki zdrowotnej. Omawiana preferencja podatkowa dotyczy osób rozliczających się:

  1. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  2. Podatkiem liniowym,
  3. Za pośrednictwem karty podatkowej.

W przypadku każdej z trzech grup odliczenie przysługuje względem podstawy opodatkowania (pomniejszenie przychodu bądź dochodu w zależności od formy opodatkowania). Dodatkowym warunkiem jest konieczność pomniejszenia przychodu/dochodu wyłącznie o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wartość pomniejszenia podstawy opodatkowania została zróżnicowana w zależności od sposobu opodatkowania i w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest to 50% wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przychody niekomercyjne a składka zdrowotna

W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się nie tylko przedsiębiorcy. Jest to sposób rozliczenia z fiskusem, który od 1 stycznia 2023 r. dotyczy wszystkich osiągających przychody z tzw. najmu prywatnego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą). Niezależnie od wysokości przychodów osiągniętych na tej podstawie osoby dokonujący rozliczenia PIT 28 nie będą zobowiązane do uiszczenia składki zdrowotnej z tego tytułu.