Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT przez internet

Rozliczenie PIT przez internet

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 16:46:56

Rozliczenie pit w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego do urzędu skarbowego online.

Rozliczenie pit przez internet mogą wykonać osoby uzyskujące wynagrodzenie z umowy o pracę, emerytury (PIT-37), podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L lub PIT-28), osoby uzyskujące przychody z najmu (pit-36 lub PIT-28), dochody kapitałowe (PIT-38) czy przychody ze zbycia nieruchomości (PIT-39). Można przy tym skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń.

Przez Internet można rozliczyć  bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego pity wraz z załącznikami. W ten sam sposób można złożyć również korektę tych deklaracji.

Rozliczenie pit przez internet jest bezpieczne. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika..Zagwarantowane jest bezpieczeństwo przesyłanych danych.  Zeznanie zostanie przesłane online bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Potwierdzeniem złożenia deklaracji online jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) przesyłane elektronicznie przez organ skarbowy.Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Jeśli zastanawiasz się, jak rozliczyć pit przez internet, powinieneś przygotować:

 • dostęp do Internetu,

 • dane o przychodach za rok podatkowy,

 • dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:

  • PESEL
  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za poprzedni rok.

Z rozliczenia pit w formie elektronicznej wynika wiele korzyści:

 • oszczędność czasu,

 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

 • łatwość wypełnienia,

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,

 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,

 • szybszy zwrot nadpłaty,

 • ochrona środowiska,

 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Możliwe jest też rozliczenie pit online przez płatników zaliczek na PIT. Dostępne są elektroniczne rozliczenia jak PIT-4R, informacje dla podatników PIT-11, PIT-40, PIT-8C i inne deklaracje podatkowe.

Rozliczenie pit przez internet to forma zeznania podatkowego coraz bardziej popularna.