Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT online 2022 ulgi prorodzinnej – zwrot ulgi niewykorzystanej

Rozliczenie PIT online 2022 ulgi prorodzinnej – zwrot ulgi niewykorzystanej

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-04-19 10:11:48

Wśród szeregu dostępnych świadczeń rodzinnych, których rozliczenie PIT 2022 online, jako dla zwolnionych od podatku dochodowego, nie jest wymagane, ulga prorodzinna wyróżnia się możliwością wystąpienia o zwrot kwoty niezakwalifikowanej do zwrotu z podatku – zwrot niewykorzystanego odliczenia można zainicjować poprzez standardowe rozliczenie PIT.

Rozlicz PIT 2022 online i odzyskaj niewykorzystaną wartość przysługującej Ci prorodzinnej ulgi

Jeżeli spełniasz warunki niezbędne do zostania beneficjentem ulgi prorodzinnej, jednak Twoje dochody nie są wystarczające, by wygenerować odpowiednio wysoki podatek, od którego mogłaby ona zostać odliczona, rozlicz PIT online i wnioskuj o jej zwrot w ramach niewykorzystanego limitu odliczenia.

Teoretycznie możesz nawet wnioskować o zwrot całej sumy odliczenia na dziecko w wypadku, gdy nie zapłaciłeś żadnego podatku. Pamiętaj jednak, że istnieje ograniczenie wysokości kwoty, która może zostać odzyskana z niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Otóż nie może być ona wyższa od sumy składek zdrowotnych oraz ZUS pochodzących od podatnika i przedstawionych w jego rocznym zeznaniu PIT 2022 online (w PIT 36 ewentualnie PIT 37) — dotyczy to składek podlegających subtrakcji za wskazany rok podatkowy przez podatnika, a także przez jego małżonka. Gdyby zdarzyło się, iż korzystają oni także z formularzy PIT 36L/PIT 28 i przeprowadzono w nich odliczenia składek ZUS/zdrowotnych, to ich wymiar pomniejsza kwotę składek w deklaracji PIT 36 oraz PIT 37. Program PIT 2022 online zapewnia sprawne przeprowadzenie zwrotu niewykorzystanego odliczenia na dzieci.

Zwrócona wartość niewykorzystanej ulgi prorodzinnej a świadczenia rodzinne

Zwrócona podatnikowi suma niewykorzystanej ulgi ma wpływ na określenie wysokości dochodu rodziny w celu kwalifikacji do świadczeń rodzinnych. Otóż zwroty niewykorzystanej ulgi na dzieci są traktowane przez administrację podatkową (na potrzeby świadczeń rodzinnych) jako dochód. W tym kontekście warto pamiętać, że podatnik ma prawo dowolnie ustalić wartość ulgi lub jej zwrotu w ramach przysługujących mu limitów – rozlicz PIT online, uwzględniając wszystkie swoje dzieci lub jedynie niektóre z nich w odpowiadającym Ci zakresie.
Program PIT 2022 online pozwoli na automatyczne rozliczenie zwrotu niewykorzystanych zasobów ulgi w załączniku PIT/O — trzeba w nim wykazać nie pełną kwotę ulgi prorodzinnej, ale tylko tę jej część, która zostanie odliczona od podatku.