Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT 2022 online i świadczenia finansowe na rzecz rodziny zwolnione z podatku dochodowego

Rozliczenie PIT 2022 online i świadczenia finansowe na rzecz rodziny zwolnione z podatku dochodowego

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2022-05-19 12:06:23

Obok niezwykle popularnego w ostatnim roku podatkowym świadczenia wychowawczego „500 plus” podatnicy wychowujący dzieci mają dostęp do szeregu innych świadczeń rodzinnych wypłacanych bez obciążenia podatkiem dochodowym, a tym samym niepodlegających konieczności rozliczenia przez wybrany program PIT 2022.

Nasze rozliczenie PIT 2022 online nie powinno uwzględniać następujących świadczeń rodzinnych z uwagi na ustawowe wyłączenie ich z zakresu obowiązywania dochodowego podatku od osób fizycznych:

  • świadczenia dla rodzin wypłacane w rezultacie przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych: zasiłek rodzinny łącznie z wszelkimi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne (świadczenie pielęgnacyjne właściwe, zasiłek opiekuńczy specjalny, zasiłek pielęgnacyjny), jednorazowa gminna zapomoga z tytułu narodzin dziecka oraz inne wynikające z uchwały rad gmin świadczenia dla rodzin;
  • zapomoga jednorazowa związana z narodzinami dziecka;
  • świadczenia rodzicielskie;
  • dodatki pielęgnacyjne i rodzinne innego charakteru;
  • zasiłki wypłacane opiekunom na bazie przepisów określających zasady określania i wypłaty zasiłków przeznaczonych dla opiekunów;
  • pieniężne świadczenia wypłacane w razie nieudanej egzekucji alimentów;
  • zasiłek macierzyński wypłacany w ramach ubezpieczenia społecznego rolników;
  • zasiłek porodowy;
  • świadczenia jednorazowe wynikające z ustawy o wsparciu rodzin oraz kobiet ciężarnych „Za życiem”;
  • zasiłek jednorazowy pochodzący z funduszu związków zawodowych i wypłacany w konsekwencji urodzenia dziecka.

Wybrany przez podatnika (korzystającego z powyższych świadczeń) PIT 2022 nie powinien tych świadczeń uwzględniać w obliczeniach podatku PIT, gdyż są one całkowicie wolne od podatku. Nie należy również brać pod uwagę kwot z nich pochodzących przy korzystaniu z ulg podatkowych (formularz PIT/O).

Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest fakt, że wspomniane świadczenia łącznie z 500 plus w żadnym razie nie ograniczają praw do ulg podatkowych na wychowywanie dzieci — podatnik ma możliwość korzystania z obu tych zasobów jednocześnie (rozlicz PIT online dla usprawnienia odnośnych rachunków). Jeszcze inna konsekwencja rozważanej sytuacji prawnej — w tym wypadku mniej korzystna dla podatnika — prowadzi do niemożności „użycia” kwot nieopodatkowanych świadczeń rodzinnych przy obliczaniu łącznej wartości składek ZUS oraz zdrowotnych w razie ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Wynika to z prostego faktu, iż od kwot 500 plus oraz pokrewnych świadczeń składki te nie są odprowadzane.