Strona Główna » Serwis podatkowy » Rozliczenie PIT 2021 online dla przedsiębiorcy — kwestia składek ZUS i PIT rozliczenie online

Rozliczenie PIT 2021 online dla przedsiębiorcy — kwestia składek ZUS i PIT rozliczenie online

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-25 14:09:45

Przedsiębiorcy podejmujący rozliczanie PIT 2021 online muszą pamiętać o konieczności rozliczenia nie tylko własnych składek ZUS, ale również o potrzebie rozliczenia składek ZUS zatrudnianych przez siebie pracowników. Zalecane jest w tym kontekście rozliczenie PIT online 2021 — zapewnia ono szybkie, sprawne i poprawne odliczenie składek ZUS.

Sytuacja przedsiębiorcy zamierzającego skorzystać z możliwości przeprowadzenia odliczenia składek ZUS w rozliczenie PIT 2021 program wiąże się jego dwojakimi relacjami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych — z jednej strony jest on płatnikiem podatku i składek za swoich pracowników, z drugiej bezpośrednio opłaca składki ubezpieczenia za siebie i osoby z nim współpracujące. Z prawnego punktu widzenia są to sytuacje jakościowo całkowicie odrębne i wymagają odrębnego potraktowania w rozliczenie PIT 2021.

Na składki opłacane przez pracodawcę za pracownika składa się część pobierana bezpośrednio z wynagrodzenia brutto pracownika oraz część finansowana całkowicie przez pracodawcę, będąca jego kosztem uzyskania przychodu. Zarówno żadna z tych części, jak i ich suma nie mogą zostać odliczone przez pracodawcę od dochodu — rozliczenie PIT 2021 przez Internet nie daje płatnikowi podatku takiej możliwości.

Odliczenie składek ZUS od dochodu jest dla przedsiębiorcy możliwe jedynie w przypadku gdy dotyczy ono składek wpłaconych w danym roku z niego samego oraz osoby z nim współpracujące. Oczywiście również w tej kwestii należy liczyć się z wyjątkami. Odliczenie nie dojdzie do skutku, jeżeli omawiane składki były już uprzednio zwrócone podatnikowi oraz jeśli potraktowano jako koszty. Kolejny wyjątek to sytuacja, gdy składki zostały odliczone od przychodu przy rozliczeniu podatku tonażowego lub ryczałtowego. W bieżącym rozliczeniu podatkowym odliczenie składek ZUS dla przedsiębiorcy jest możliwe w razie korzystania z następujących form opodatkowania: podatek tonażowy, podatek ryczałtowy, opodatkowanie liniowe oraz w przypadku standardowego opodatkowania na zasadach ogólnych. Nie ma takiej możliwości dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową. Ponieważ przedsiębiorca samodzielnie pokrywa w całości koszty swoich składek ZUS może on na potrzeby rozliczenia podatkowego wedle własnych preferencji odliczyć je od dochodu bądź też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Co do osób współpracujących z przedsiębiorcą — nie mają one możliwości odliczania swoich składek, ponieważ składki te są w całości finansowane przez przedsiębiorcę.
Na podstawie https://www.pitax.pl/program-pit/