Strona Główna » Serwis podatkowy » Rodzaje przychodów, czyli od czego płacimy podatki?

Rodzaje przychodów, czyli od czego płacimy podatki?

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 12:40:19

Podstawowa wiedza na temat podatków sprowadza się do kilku podstawowych pojęć. W prawdzie mówi się o tym, że system podatkowy w Polsce jest skomplikowany, jednak dla większości z nas temat podatków przestanie być trudny, gdy zrozumiemy czym jest przychód i jakie mamy rodzaje opodatkowania.

Co to jest przychód?
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek należny państwu płacimy od dochodu. Dochód jest to przychód minus koszty jego uzyskania. Przychody natomiast to po prostu pieniądze lub ekwiwalent pieniężny, który otrzymuje z tytułu:
a) pracy, którą wykonujemy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy spółdzielczej lub nakładczej;
b) działalności wykonywanej osobiście, czyli pracy na umowę o dzieło lub umowie-zlecenie;
c) pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w kraju
d) wynajmu, dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości.

Przychód możemy także uzyskać z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną lub sprzedaży papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.

Rodzaje opodatkowania
W Polsce obowiązują trzy główne rodzaje opodatkowania, w zależności od tego, jaki rodzaj przychodu uzyskaliśmy. Jeśli będziemy rozliczać na zasadach ogólnych, to obowiązuje nas dwustopniowa skala podatkowa 18% i 32%. Te dwie stawki dotyczą osób, które wypełniają PIT – 37 lub PIT – 36. W systemie podatkowym istnieje także tzw. podatek liniowy, czyli stała stawka 19% niezależne od wysokości uzyskanych dochodów. Z tego rozwiązania korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy. Trzecie możliwość dotyczy osób, które uzyskują przychodu z najmu lub prowadzą własną działalność i jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawki ryczałtowe wahają się od 3% do 20%.

Jaki formularz PIT wybrać?
Zeznanie podatkowe możemy złożyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w wersji papierowej lub za pośrednictwem internetu, przy czym e-rozliczenie może już złożyć każdy podatnik, niezależnie od rodzaju opodatkowania. Wystarczy jedynie wybrać odpowiedni formularz z listy. Podatnicy, którzy otrzymują wynagrodzenia lub świadczenia za pośrednictwem płatnika wypełniają PIT – 36. Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej – PIT-36, ryczałtowcy PIT – 28, natomiast ci, których obowiązuje stawka 19%, wypełnią PIT – 36L.