Strona Główna » Serwis podatkowy » Przegląd najważniejszych zmian w PIT 2019: Wysokość dochodów wolnych od opodatkowania PIT

Przegląd najważniejszych zmian w PIT 2019: Wysokość dochodów wolnych od opodatkowania PIT

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 11:01:44

Wśród kilku wartych uwagi zmian w przepisach podatkowych, które zmuszeni będziemy uwzględnić w zbliżających się rozliczeniach podatkowych za rok 2020, wyróżnia się zmiana kwoty zmniejszającej podatek oraz związanej z nią kwoty wolnej od opodatkowania w naszym kraju. Jest to z pewnością zmiana oczekiwana i miła przeciętnemu podatnikowi w RP już choćby z tego powodu, że niesie ze sobą wyraźne oszczędności w kosztach podatkowych, jakim podlegamy. Zmiana ta jest w szczególności korzystna dla podatników pozostających ze swymi dochodami w zakresie pierwszego stopnia skali podatkowej.

Jak być może niektórzy z nas jeszcze pamiętają z okresu rozliczeń PITy 2019, kolejne rozliczenie – PITy 2020 mały odbywać się na całkowicie nowych, rewolucyjnych w skali całego systemu podatkowego w naszym kraju, zasadach. Zapowiadano nam przed rokiem możliwość wprowadzenia podatku jednolitego. Do zmiany tej nie doszło, jednak jak to ma miejsce rokrocznie, najnowsze przepisy obowiązującego nas prawa podatkowego zawierają szereg zmian. Najbardziej dla nas tutaj interesującą jest nowa wartość dochodu całkowicie zwolnionego z opodatkowania PIT.

Już na wstępie warto wspomnieć o czymś co nie zmieniło się w sprawie wartości zwolnionej z podatku od czasu PIT 2020. Mianowicie sama możliwość tego zwolnienia zasadza się na zasadach ogólnych rozliczania podatku dochodowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to przede wszystkim, że żadna kwota zwolniona od podatku nie może zostać zastosowana w rozliczeniu PIT 2020 podatników, którzy nie rozliczają się, używając do kalkulacji podatkowych skali podatkowej. Każda inna forma opodatkowania (liniowego, ryczałtowego itd.) jest tutaj dyskwalifikująca.

W jaki sposób określamy kwotę zwolnioną z PIT w naszym rozliczeniu PITy 2020? Przede wszystkim należy rozpocząć od dobrego oprogramowania podatkowego w rodzaju pitax a wszelkie obliczenia zostaną za podatnika przeprowadzone automatycznie po wprowadzeniu danych wejściowych. W skrócie powiedzieć można, że wartość wszystkich przychodów podlegających zasadom ogólnym PIT zostaje zsumowana oraz zmniejszona o poniesione przez podatnika koszty. Następnie stosujemy do otrzymanej sumy wszelkie odliczenia podatkowe oraz ulgi (możliwe do odliczenia od dochodu), z których chcemy skorzystać. Otrzymany w ten sposób dochód (podstawa opodatkowania) służy do obliczenia podatku należnego fiskusowi … i dopiero w tym momencie pomniejszamy otrzymaną wartość podatku o odpowiednia dla nas kwotę obniżającą opodatkowanie.