Strona Główna » Serwis podatkowy » Program PIT 2023 online i różne formy opodatkowania działalności gospodarczej

Program PIT 2023 online i różne formy opodatkowania działalności gospodarczej

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2022-06-15 14:40:03

Rozliczanie PIT 2023 online przez prowadzących działalność gospodarczą będzie musiało uwzględnić formę opodatkowania, na którą zdecydowali się w pierwszym miesiącu poprzedniego roku.

Każdy program do rozliczania PIT 2023 umożliwi osobie prowadzącej działalność gospodarczą rozliczenie podatku dochodowego w formie, na jaką się zdecydowała. Ten rodzaj podatnika ma do wyboru następujące formy opodatkowania: zasady ogólne (oprocentowanie według skali podatkowej 17% lub 32%), ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy (19%), karta podatkowa, podatek tonażowy.

Osoby rozliczające dochód z działów specjalnych produkcji rolnej mogą dokonać wyboru następujących form opodatkowania: normy szacunkowe (ustalane na podstawie tabeli norm), zasady ogólne (skala podatkowa 17% lub 32%), podatek liniowy (jako firma – 19%).

Osoby rozliczające dochód z najmu oraz umów pokrewnych mogą zrobić to prywatnie bądź w ramach działalności gospodarczej. Najem prywatny oferuje następujące formy rozliczenia: zasady ogólne (skala podatkowa 17% lub 32%) oraz ryczałt ewidencjonowany. Najem rozliczany jako działalność gospodarcza, może być opodatkowany na podstawie: zasad ogólnych (skala podatkowa 17% lub 32%), podatku liniowego (stawka 19%), ryczałtu ewidencjonowanego (8,5% — przy wyłączeniu wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pozostającymi w związku z działalnością gospodarczą).

Rozliczenie którejkolwiek z wyżej wymienionych form opodatkowania w PIT 2023 program będzie, w pewnym sensie, jedynie finalizacją decyzji podjętej przed rokiem. Wraz z rozpoczęciem się kolejnego roku podatkowego warto pomyśleć o wyborze właściwej formy opodatkowania na kolejne 12 miesięcy. W normalnych warunkach, w przypadku niewystąpienia przez podatnika z żadnym dodatkowym wnioskiem — pozostaje on obciążony podatkiem dochodowym według skali podatkowej.

Rezygnacja z zasad ogólnych powinna być traktowana jako narzędzie optymalizacji podatkowej, a co za tym idzie odpowiednio przemyślana. Dla przykładu przejście na liniową formę podatku może być podyktowane wysokimi dochodami i chęcią zabezpieczenia się przed ewentualnością drugiego stopnia skali podatkowej (32%). Wiąże się to jednak z rezygnacją z ulg i odliczeń przynależnych rozliczeniu na zasadach ogólnych. Z kolei przejście na ryczałt ewidencjonowany może być atrakcyjne dla podatnika generującego niskie koszty uzyskania przychodów (wartość dochodu jest porównywalna z wartością przychodu), ponieważ ryczałt opłacany jest od przychodu i daje żadnych możliwości rozliczania kosztów podatkowych.