Strona Główna » Serwis podatkowy » Program PIT 2020 i koszty uzyskania przychodów

Program PIT 2020 i koszty uzyskania przychodów

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 08:40:32

Jednym z bardziej atrakcyjnych aspektów zbliżającego się rozliczenia PIT 2020 będzie możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów a tym samym zmniejszenia deklarowanego dochodu, od którego zapłacimy podatek.

W przypadku rozliczania kosztów uzyskania przychodów podobnie jak i w każdym innym punkcie rocznego zeznania podatkowego — PIT 2020 online czy też PIT 2020 program będą niezastąpione. Aby jednak świadomie posługiwać się tymi narzędziami warto pamiętać o możliwościach, jakie mają polscy podatnicy w kwestii obniżania swojego rocznego dochodu o nakłady konieczne do jego uzyskania.

Koszty pracownicze, czyli koszty uzyskania przychodów pochodzących ze stosunku pracy określa się na podstawie ilości zawartych umów o pracę oraz przy uwzględnieniu relacji między miejscem zatrudnienia i miejscem zamieszkania podatnika. Ustawowe limity ryczałtu dotyczącego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a także umów menedżerskich, udziału w organach spółek, pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich wyglądają następująco:

  • z jednej umowy: 111,25 zł miesięcznie oraz 1.335 zł rocznie,
  • z kilku umów: nie może przekroczyć 2002,05 zł rocznie,
  • z jednej umowy dla pracownika zamiejscowego: 139,06 zł miesięcznie oraz 1.668,72 zł rocznie,
  • z kilku umów dla pracownika zamiejscowego: nie może przekroczyć 2.502,56 zł rocznie.

Pracownik zamiejscowy nie może pobierać dodatku za rozłąkę ani refundacji kosztów dojazdu w przypadku uwzględniania przysługującego mu limitu. Jeśli tak określone koszty uzyskania przychodów okazują się w rezultacie niższe od poniesionych wydatków na dojazd do pracy (dotyczy to jedynie transportu autobusowego, kolejowego, komunikacji miejskiej lub promowej) podatnik ma prawo przyjąć rzeczywiste koszty wydatków poniesionych, ale musi je udokumentować imiennymi biletami okresowymi.

W pewnych okolicznościach PIT online 2020 pozwoli ustalić koszty uzyskania przychodów ze względu na uzyskany przychód. Dwie wartości — 20% i 50% — stosuje się m.in. dla dochodów uzyskanych w oparciu o prawa własności intelektualnej, a także niektórych umów zleceń. Jeśli w tych okolicznościach przychód został obciążony składkami na ubezpieczenie społeczne, obniżają one (w wysokości potrąconej przez płatnika z zarobków podatnika) podstawę naliczania kosztów. Ponadto w przypadku kosztów uzyskania przychodów wynikających z praw własności intelektualnej stosuje się limit połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Jednak i tutaj można uwzględnić faktycznie poniesione koszty, jeżeli były one wyższe od tych wynikających z normy procentowej.