Strona Główna » Serwis podatkowy » Program PIT 2020 i kilka słów o stracie podatkowej

Program PIT 2020 i kilka słów o stracie podatkowej

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-09 09:09:00

Pojęcie straty podatkowej nie jest niewątpliwie pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi nam na myśl o udanym rozliczeniu podatkowym PIT 2020. Jednak w świetle aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych wykazanie straty podatkowej w PIT online 2020 otwiera przed podatnikiem ewentualność odliczenia jej od dochodu w kilku kolejnych, przyszłych deklaracjach podatkowych.

Z sytuacją straty podatkowej spotkamy się zawsze wtedy, gdy poziom naszych przychodów znajdzie się poniżej wartości kosztów, jakie ponieśliśmy w trakcie ich uzyskania. Stratę wykazuje się w stosunku rocznym, tak więc ten deficyt przychodów dotyczył będzie zawsze pełnego roku podatkowego. Podstawowe formularze dostępne w każdej postaci PIT 2020 pozwą podatnikowi na obliczenie straty podatkowej, jednak w PIT 2020 program proces ten będzie szczególnie ułatwiony.

Stratę podatkową bezwzględnie rozliczamy tylko w zakresie pojedynczego źródła osiągania przychodów i w takiej postaci stanowi ona formę odliczenia podatkowego, możliwego do zastosowania w nadchodzących latach podatkowych. Prawo podatkowe daje nam możliwość odliczania straty w przeciągu pięciu nadchodzących lat od momentu jej zaistnienia, ale w pojedynczej rocznej deklaracji nie możemy przeprowadzić odliczenia, które wynosiłoby więcej niż pięćdziesiąt procent oryginalnej straty. Konsekwencją tego zastrzeżenia są czasowe ramy rozliczenia pojedynczej straty w przyszłych deklaracjach PIT: odliczenie wynikające ze straty możemy przeprowadzić w okresie od dwóch do pięciu lat.

Wszelkie przeszłe rozliczenia podatku dochodowego podobnie jak najnowszy PIT 2020 online pozwalają na rozliczanie strat podatkowych w ramach zaledwie jednego źródła. Oznacza to, że podatnik nie może w tym kontekście pozwolić sobie na zsumowanie strat oraz dochodów z odmiennych z prawnego punktu widzenia źródeł zarobkowania. W praktyce zdarza się oczywiście, iż wielu z nas osiąga przychody z różnorakich źródeł, korzystając z kilku metod zarobkowania w pojedynczym roku podatkowym, jednak nie mamy prawa rozciągać straty powstałej w jednym z nich na pozostałe. Nie zmienia to oczywiście faktu, że w każdym z rozliczanych źródeł przychodów we wskazanym roku możemy uwzględnić straty wykazane w latach wcześniejszych — jednak nie wolno nam odliczać straty od rozliczeń pozostałych źródeł. Warto także zwrócić uwagę na możliwość osiągania przychodów w obszarze pojedynczego źródła, jednak za pośrednictwem różnych faktycznych sposobów zarobkowania — do pewnego stopnia może to dodatkowo skomplikować kwestię odliczenia straty podatkowej.