Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT po terminie – kara, czynny żal

PIT po terminie – kara, czynny żal

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 12:52:32

Każdy podatnik ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe w wyznaczonym czasie. W większości przypadków jest to 30 kwietnia. Złożenie PIT-u po terminie jest uchybieniem, które rodzi konsekwencje karno-skarbowe. Możesz ich uniknąć, wykorzystując instytucję czynnego żalu.

Spis Treści:

 1. Kara za niezłożenie PIT-u w terminie
  1. rozliczenia_PIT-u_–_wykroczenie'>Co grozi za brak rozliczenia PIT-u – wykroczenie
  2. Jakie kary za niezłożenie PIT-u – przestępstwo
 2. Czynny żal do US (urzędu skarbowego) – czym jest?
 3. Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego?
  1. Jak wypełnić czynny żal – terminy
  2. Wzór czynnego żalu
 4. Jak złożyć czynny żal elektronicznie?

Kara za niezłożenie PIT-u w terminie

Każdy podatnik, wykazujący swoje dochody (przychody) w rocznej deklaracji podatkowej musi przekazać do urzędu skarbowego poprawnie uzupełniony formularz w wyznaczonym terminie. W przypadku PIT 37, PIT 36 czy PIT 38 jest to 30 kwietnia. W 2022 r. czas ten zostaje wydłużony do 2 maja 2022 r., ponieważ 30 kwietnia wypada w sobotę. Natomiast  PIT 28 trzeba przekazać do weryfikacji nieco szybciej – do 28 lutego.

Co grozi za niezłożenie PIT-u lub złożenie go po terminie? Uchybienie to rodzi konsekwencje karno-skarbowe. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. To jaka ostatecznie nałożona zostanie kara, zależne jest od zaklasyfikowania czynu jako wykroczenie lub przestępstwo.

Co grozi za brak rozliczenia PIT-u – wykroczenie

O wykroczeniu mowa jest, gdy podatek należny do zapłaty jest nie większy niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. będzie to kwota 15 050 zł, ponieważ pensja minimalna ustalona została na poziomie 3 010 zł.

Karą za wykroczenie jest grzywna wynosząca od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do dwudziestokrotnego tej wartości, czyli od 301 zł do 6 020 zł.

Jakie kary za niezłożenie PIT-u – przestępstwo

O przestępstwie mowa jest, gdy należny do zapłaty podatek przekracza pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2022 r. 15 050 zł.

Wysokość kary grzywny ustalana na podstawie wysokości i liczby stawek dziennych. Może zostać ich wymierzonych od 10 do 720, w wysokości od jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia do czterystukrotności tej wartości. Stawka dzienna w 2022 r. może wynieść od 100,33 zł do 40 133,33 zł, a sama grzywna (biorąc pod uwagę liczbę możliwych do nałożenia stawek dziennych) – od 1 003,30 zł do 28 895 997,60 zł.

Czynny żal do US (urzędu skarbowego) – czym jest?

Czynny żal to sposób na uniknięcie dotkliwych kar finansowych wynikających z nieterminowego złożenia zeznania podatkowego.

Podatnik nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenia skarbowe, jeśli sam zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o uchybieniu i okolicznościach, które do tego doprowadziły. Musi to jednak nastąpić, zanim udokumentowane zostanie popełnienie wykroczenia lub przestępstwa.

Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego?

Jeśli złożyłeś PIT po terminie lub nie złożyłeś go wcale – możesz skorzystać z instytucji czynnego żalu, aby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych.

Jak wypełnić czynny żal – terminy

Czynny żal powinien zostać skierowany do naczelnika urzędu skarbowego natychmiast po spostrzeżeniu, że PIT nie został złożony w wyznaczonym do tego terminie. Musi to nastąpić, zanim:

 • organ ścigania udokumentuje wiadomość o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
 • organ ścigania rozpocznie czynności służbowe (np. kontrola, przeszukanie).

Wzór czynnego żalu

Nie ma obowiązującego wzoru ani formy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal powinien jednak zawierać informacje takie jak:

 • dane identyfikacyjne podatnika, składającego czynny żal,
 • oznaczenia naczelnika urzędu skarbowego jako adresata czynnego żalu,
 • określenie czynu wraz z podaniem okoliczności, które do tego doprowadziły (powody niezłożenie PIT-u w wyznaczonym terminie),
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnieniem czynu zabronionego,
 • wyrażenie woli naprawy błędu lub poinformowanie o jego naprawieniu.

Natychmiast po skorzystaniu z instytucji czynnego żalu – dostarcz do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe za rok poprzedni, którego nie wysłałeś.

Wraz z uzasadnieniem przekaż także potwierdzenie zapłaty należnego podatku (wraz z odsetkami).

Jak złożyć czynny żal elektronicznie?

Poza tym, że czynny żal możesz złożyć w wersji papierowej bezpośrednio w  urzędzie skarbowym lub z pośrednictwem Poczty Polskiej SA – możesz wysłać go także drogą elektroniczną.

Aby dostarczyć czynny żal przez Internet – skorzystaj z e-Urzędu Skarbowego na stronie urzadskarbowy.gov.pl. Służy temu usługa „Złóż dokument”, gdzie znajdziesz opcję „Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)”.

PIT po terminie, czynny żal w e Urzad Skarbowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://urzadskarbowy.gov.pl

Składając czynny żal przez Internet za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, zawiadomienie generuje się automatycznie, po tym, jak podasz wszystkie wymagane dane oraz opiszesz okoliczności, jakie spowodowały, że nie przesłałeś PIT-u w terminie.

Czynny żal to instytucja, która pozwala uniknąć konsekwencji karno-skarbowych za złożenie zeznania podatkowego PIT po wyznaczonym terminie. Możesz to zrobić w tradycyjnej formie (na piśmie) lub przesłać zawiadomienie przez Internet za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Warunkiem jednak jest, aby nastąpiło to, zanim popełnienie przez ciebie przestępstwa lub wykroczenia zostanie udokumentowane przez organ ścigania.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf, dostęp: 16.10.2021 r.
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 16.10.2021
 3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002193/U/D20182193Lj.pdf, dostęp: 16.10.2021 r.