Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT Online

PIT Online

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 16:27:23

PIT 2019 online został wprowadzony jako obowiązkowy od 1 stycznia tego roku dla płatników składających informacje lub roczne obliczenie podatku. Dotyczy to płatników, którzy rozliczają więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). Natomiast jeśli w imieniu płatnika działa biuro rachunkowe, wszystkie deklaracje muszą być przesłane drogą komunikacji elektronicznej.

Obowiązkowy PIT online 2019 był nowością w tym roku, ale PIT 2020 online będzie kontynuacją tego wymogu Ministerstwa Finansów. PIT online 2020 dotyczy formularzy PIT 11, PIT 8C, PIT 8AR, PIT R, PIT 4R, PIT 40, IFT 1/IFT 1R. Termin dostarczenia tych druków do urzędu skarbowego to koniec lutego, podczas gdy formularze w formie pisemnej muszą być przekazane do końca stycznia (w 2020 roku do 1 lutego, gdyż 31 stycznia przypada w niedzielę).

Online pity coraz częściej wypełniane są też przez osoby fizyczne. Jest to nowoczesna forma kontaktu z fiskusem. Rozliczanie pit przez internet okazuje się być bardzo wygodne i zajmujące niewiele czasu. Nie trzeba wertować skomplikowanych przepisów podatkowych, szukać informacji o przysługujących nam ulgach i zwolnieniach. Wystarczy mieć dostęp do internetu, przygotować do wpisania dane osobowe, numer PESEL lub NIP (dla prowadzących działalność gospodarczą), informacje (otrzymane od płatników: pracodawców, ZUS) o przychodach, kosztach i odprowadzonych podatkach w ciągu roku podatkowego, odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej sytuacji rodzinnej, poniesionych wydatków i poczynionych  przez nas darowizn, które mogą być podstawą do odliczeń. Programy do rozliczania PITów po otrzymaniu od nas niezbędnych informacji same obliczą należny podatek. Uwzględnią przy tym wszystkie przysługujące nam ulgi, aktualnie obowiązujące progi i stawki podatkowe.

Pity online wysyłane są bezpośrednio po ich wypełnieniu drogą elektroniczną, nie trzeba zanosić ich ani wysyłać pocztą do urzędu. A dowodem potwierdzenia wysłania pit przez internet jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), które otrzymujemy też drogą elektroniczną, możemy wydrukować lub przechowywać na komputerze.