Strona Główna » Serwis podatkowy » PIT emeryta – 40A/11A, czy trzeba rozliczać, ulgi i odliczenia, kiedy zwrot podatku

PIT emeryta – 40A/11A, czy trzeba rozliczać, ulgi i odliczenia, kiedy zwrot podatku

Autor: Redakcja - Data publikacji: 2021-11-19 12:47:46

Emeryt pobierający świadczenia z ZUS lub KRUS otrzymuje po zakończeniu roku podatkowego PIT 40A/PIT 11A. Jeśli poza emeryturą nie ma innego źródła dochodów – rozlicza go organ rentowy. W przeciwnym wypadku to sam podatnik odpowiada za terminowe złożenie rocznego zeznania podatkowego.

PIT 40A/PIT11A - co to jest?

PIT 40A/PIT 11A jest formularzem, który emeryci otrzymują z ZUS lub KRUS. W zależności od tego, czy poza emeryturą osiągają inne dochody pełni on odmienną funkcję. To właśnie dlatego na otrzymanym dokumencie jedna z nazw PIT (PIT 40A lub PIT 11A) jest przekreślona.

PIT 40A stanowi roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Dla emeryta jest to informacja o świadczeniach pobranych w poprzednim roku podatkowym, a dla urzędu skarbowego – rozliczenie podatnika.

PIT 11A, czyli informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Mimo że otrzymuje go zarówno emeryt, jak i urząd skarbowy – nie stanowi formy rozliczenia. Otrzymują go ci podatnicy, którzy poza świadczeniami z ZUS lub KRUS mieli także dochody z innych źródeł.

PIT 40A/PIT11A – czy trzeba rozliczać?

Przed 2021 r. emeryci, którzy pobierali wyłącznie świadczenia z ZUS lub KRUS otrzymywali PIT 40A. Nie musieli wówczas samodzielnie składać zeznania podatkowego, ponieważ rozliczał ich organ rentowy. Tylko ci emeryci, którzy otrzymywali inne dochody poza świadczeniami z ZUS lub KRUS, musieli złożyć roczne zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym (ujmując w deklaracji podatkowej także dochody z PIT 40A).

Obecnie bez względu na to, czy emeryt pobiera wyłącznie emeryturę, czy osiąga także inne dochody – otrzymuje PIT 40A/PIT11A z ZUS lub KRUS

PIT 40A – czy trzeba rozliczać?

Jeśli emeryt pobierał wyłącznie emeryturę, wówczas otrzymany z ZUS lub KRUS formularz stanowi także roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Nie ma wówczas obowiązku rozliczania się samodzielnie. Otrzymany PIT ma wówczas wyłącznie charakter informacyjny.

PIT 11A – czy trzeba rozliczać?

PIT 11A jest informacją o dochodach uzyskanych od organu rentowego i wymaga samodzielnego rozliczenia deklaracji podatkowej przez emeryta, który poza świadczeniami ZUS lub KRUS otrzymywał również dochody z innych źródeł. Jeśli podstawą wypłacanych zarobków jest umowa-zlecenie – uzupełnia PIT 37, jeśli dochody ze sprzedaży walut wirtualnych – PIT 38, a w przypadku przychodów z prowadzonej działalności opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanych – PIT 28.

Emeryt może złożyć zeznanie podatkowe osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać je za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub przekazać drogą elektroniczną.

Do złożenia zeznania online może wykorzystać dostępne programy firm zewnętrznych, aplikację e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Warto przy tym pamiętać, że w ostatnim z wymienionych systemów znaleźć można rozliczenie emeryta już wstępnie uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową. W 2021 r. były to jedynie PIT 37, PIT 38, a także PIT 28 i PIT 36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Przy czym deklaracje PIT 37 i PIT 38 były automatycznie akceptowane, nawet jeśli podatnik nie zalogował się do systemu (i pod warunkiem, że nie wprowadzał do zeznań żadnych modyfikacji). W roku 2022 r. automatyzacja ma zostać rozszerzona także na pozostałe deklaracje (w tym także dla osób prowadzących działalność gospodarczą).

Co może odliczyć emeryt od podatku?

Emeryt, który samodzielne rozlicza roczną deklarację podatkową, ma możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, które obniżają dochód lub sam podatek.

W zależności od tego, jakiego rodzaju dochody osiąga (poza świadczeniami z ZUS lub KRUS) będzie musiał wypełnić inną deklarację podatkową. Tym samym z nieco innych ulg będzie mógł skorzystać.

Wśród ulg i odliczeń od dochodu wyróżnić należy:

 • odliczenie darowizny,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę na Internet,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • odliczenie wpłat na IKZE.

Natomiast można pomniejszyć o ulgi i odliczenia:

 • ulgę prorodzinną (ulgę na dzieci),
 • odliczenie podatku od dochodu uzyskanego i zapłaconego za granicą,
 • ulgę aktywizacyjną.

Najczęściej osoby pobierające świadczenia z ZUS lub KRUS zastanawiają się, czy emeryt może odliczyć leki od podatku. Jest to możliwe w ramach ulgi rehabilitacyjnej, pod warunkiem, że emeryt jest osobą z niepełnosprawnością lub na jego utrzymaniu znajduje się taka osoba.

PIT-OP 2021/2022 – jak emeryt może przekazać 1 proc. podatku

W przypadku emerytów, którzy pobierają wyłącznie świadczenia od organu rentowego i jednocześnie chcą przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego – nie ma konieczności samodzielnego rozliczania PIT-u.

Wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie na druku PIT-OP po uzupełnieniu:

 • miejsca składania oświadczenia,
 • danych identyfikacyjnych podatnika,
 • numeru KRS wybranej OPP,
 • celu szczegółowego przekazywanego 1 proc. podatku (opcjonalnie),
 • podpis podatnika lub osoby, która go reprezentuje.

Na złożenie oświadczenia emeryt ma czas od 1 stycznia do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia wypada w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy).

Zwrot podatku dla emeryta

Czas oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego jest uzależniony (tak jak w przypadku pozostałych podatników) od formy złożenia zeznania podatkowego.

Jeśli zostało dostarczone do urzędu skarbowego osobiście lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas czas oczekiwania wynosi do trzech miesięcy. Rozliczając się przez Internet – zaledwie 45 dni.

W przypadku zeznań podatkowych, które nie zostały zaakceptowane przez emeryta samodzielnie w systemie Twój e-PIT, lecz zostało to zrealizowane automatycznie – wówczas 45 dni liczone jest od dnia 30 kwietnia.

PIT emeryta a Polski Ład

Polski Ład wprowadza od 2022 r. podwyższoną kwotę wolną od podatku. Będzie ona wynosić 30 000 zł. W związku z tym duża część emerytów zostanie zwolniona z konieczności zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uchwalona została także nowa ulga tzw. PIT-0 dla seniorów, która ma działać na podobnych zasadach, jak ula dla młodych. Ci emeryci, którzy zrezygnują z pobierania świadczeń z organu rentowego i pozostaną aktywni zawodowo, mogą liczyć na to, że ich przychód do kwoty 85 528 zł będzie zwolniony z podatku. W związku z tym emeryt zapłaci podatek dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł, czyli sumy 85 5258 zł ulgi dla seniorów i 30 000 zł kwoty wolnej od podatku.

PIT 0 dla emeryta dotyczy wyłącznie tych seniorów, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, a także prowadzących działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej, liniowo oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

PIT 40A/PIT11A to formularz wysyłany przez ZUS lub KRUS do emeryta po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli świadczenie emerytalne jest jedynym jego źródłem, utrzymania – otrzymany formularz stanowi roczne obliczenie podatku. Wówczas to organ rentowy rozlicza emeryta w urzędzie skarbowym. Ci emeryci, którzy osiągają dochody także z innych źródeł, powinni traktować otrzymany PIT wyłącznie, jako informację o dochodach. W takim wypadku mają obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf, dostęp: 18.10.2021
 2. 30 kwietnia – ostatni dzień na zeznanie PIT, https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/30-kwietnia-ostatni-dzien-na-zeznanie-pit/, dostęp: 18.10.2021 r.
 3. PIT-OP, https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/, dostęp: 18.10.2021 r.