Strona Główna » Serwis podatkowy » Skuteczne rozliczenie PIT online 2022

Skuteczne rozliczenie PIT online 2022

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2021-11-09 08:55:22

Wybierz dla siebie najbardziej dogodną opcję rozliczenia PIT: rozliczenie PIT online 2021 i pokonaj szybko pojawiający się co rok problem podatków bez większego nakładu sił. Co warto wiedzieć o podatkach, aby rozliczenie PIT 2022 online było dobre? Ten tekst wyjaśni, co to są skale procentowe podatków i jak obliczyć dochód roczny oraz straty z tytułu pracy.

Roczne rozliczenie PIT online 2021 jest tylko jedną z wielu możliwości regulowania kwestii podatków z fiskusem. Poza tym podatki płacimy także przy innych okazjach, i tak płacimy go w postaci stawek VAT za towary, od umów cywilnoprawnych, od akcyz, od gruntów rolnych oraz posiadanych nieruchomości, a także od środków transportu prywatnego i publicznego, a nawet od gier, by wymienić najważniejsze formy płaconych podatków.

Jednak niewątpliwie najbardziej ewidentną formą podatków państwowych jest podatek od dochodów osób fizycznych, a więc PIT, który za rok bieżący będziemy płacić jako rozliczenie PIT 2021 online, choć możemy rozliczyć się też wciąż w postaci formularzy druków papierowych. Najbardziej powszechny jest dla osób zatrudnionych podatek siedemnastoprocentowy, o tyle płacony, o ile nasze dochody nie przekraczają 85528 zł na rok, co występuje raczej u większości pracowników krajowych, gdyż wprawdzie płaca minimalna w roku 2022 wynosiła 2800 zł, ale wielu pracowników pracuje na umowie o niższej stawce wynagrodzenia, a średnia krajowa wynosząca aktualnie 5775,25 zł, jest kwotą przekraczającą wynagrodzenie przeciętnego obywatela, nawet wykładowca akademicki w Polsce zarabia prawie połowę tej stawki, a więc można ją uznać za zawyżoną.

Tak więc do normy pracownika należy raczej kwota dochodu, która nie przekracza 85528 zł rocznie i można uznać 17% podatku od dochodu za standard dla pracownika. Natomiast należy pamiętać, by w rozliczenie PIT online 2021 obliczać podatek od dochodu, a nie od przychodu. Ten ostatni jest sumą kwoty należnej czy też otrzymanej przez dany rok podatkowy, bez odjęcia start przez podatnika poniesionych w wyniku pracy, do których należy dla pracowników pozamiejscowych odliczyć między innymi koszty dojazdu, które zwiększają sumę strat, jakie można odliczyć od podatku.

Natomiast kwotą wolną od podatku jest suma dochodu wynosząca 8000 zł, ale należy ją wykazać w rozliczenie PIT 2021 online, mimo iż niepobierany jest od niej żaden podatek. Po przekroczeniu progu podatkowego o sumie dochodów 85528 zł każda nadwyżka tej sumy, już jest oprocentowana na 32%.