Strona Główna » Serwis podatkowy » Korzystne rozliczenie PIT online 2021

Korzystne rozliczenie PIT online 2021

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2021-05-24 12:21:31

Dla osób nieobeznanych z podatkami –  rozliczenie PIT 2021 online jest ważnym usprawnieniem koszmarnego wydawałoby procesu wypełniania PIT 2021 online.

Jeśli chcesz bezproblemowo wypełnić PITy 2021, a czynność ta wydaje się tylko w przypadku wypełniania odręcznego PIT trudna i uciążliwa, zainstaluj już teraz łatwy do użycia program do PIT 2021. Nie musisz już zlecać uzupełnienia PIT 2021 online osobom zajmującym się zawodowo podatkami. Jeśli będziesz na bieżąco ze swoimi rachunkami w firmie, czy też jeśli otrzymasz gotowe rozliczenie od pracodawcy usługa PIT 2021 online sprawi, że nie będziesz już myślał o podatkach jako o kłopocie. 

Dostępne w wersji elektronicznej PITy 2021 są aktualizowane każdorazowo w danym roku podatkowym i można je znaleźć na portalu podatnika. Aby rozliczenie pit online 2021 było jak najłatwiejsze warto przeczytać poniższe podstawy rozliczeń. Odliczenia od podatku wymagają dochody, nie odlicza się podatku od przychodów (wyjątek stanowi ryczałt), a więc realnej kwoty otrzymanej przez nas, czy też nam należnej, gdyż od nich należy odliczyć ustaloną stawkę kosztów tych przychodów otrzymania. 

Po odliczeniu tych kwot –  możemy obliczyć dla naszego dochodu, a więc pozostałej wartości pieniężnej kwotę odliczanego podatku licząc w procentach od jej sumy rocznej, które wynoszą standardowo 17% i 32% naszego podatku. Taki problem z odliczeniami od progu podstawowego wartości dochodów nie istnieje w przypadku stałego 19% procent podatku liniowego dla przedsiębiorców oraz w przypadku ryczałtów, które mają własne wartości procentowe relatywnie od typu prowadzonej działalności pracowniczej. Musimy pamiętać także o istnieniu wielu ulg, które mogą nam zmniejszyć nasz podatek nawet znacznie, do nich zaliczamy: 

  • ulgę w wyniku opłacenia 1% na organizacje pożytku publicznego, kiedy to musimy znać dla danej organizacji tzw. krs, jej własny numer w ewidencji OPP;
  • ulgi wszelkie na dzieci;
  • ulgi na internet;
  • w przypadku osób chorujących –  odliczenie na rzecz rehabilitacji;
  • w przypadku krwiodawców –  ulga z tytułu bycia krwiodawcą.

Należy sprawdzać w danym roku obowiązywanie danych ulg, gdyż mogą się pojawić nowe albo stare nie będą już ważne, jeśli chcemy się starać o powyższe ulgi odliczeniowe od naszego podatku.