Strona Główna » Serwis podatkowy » Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać PIT wspólnie

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać PIT wspólnie

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 17:30:09

Ze wspólnego z małżonkiem rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok może wynikać niższa kwota podatku do zapłacenia niż przy rozliczaniu indywidualnym. Jednakże nie zawsze podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia pit 2019 ze współmałżonkiem.

Przepisy podatkowe przewidują preferencyjne rozliczanie podatków, jednakże małżonkowie, którzy chcą dokonać wspólnego rozliczenia swoich dochodów muszą   spełniać wszystkie z następujących warunków:.

1) posiadać polską rezydencję podatkową,

2) związek małżeński trwający cały rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy śmierć jednego z małżonków nastąpiła w trakcie roku podatkowego),

3) wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy

4) wniosek o wspólne opodatkowanie  złożony we wspólnym zeznaniu podatkowym  w terminie ustawowym do dnia złożenia tego zeznania

5) opodatkowanie na zasadach ogólnych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przez każdego z małżonków jeśli taką działalność prowadzą.

Oboje małżonkowie powinni podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (nie dotyczy to sytuacji, gdy ze wspólnego rozliczenia chcą skorzystać małżonkowie z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej). Obowiązują ich natomiast pozostałe warunki.

Związek małżeński zawarty w trakcie roku wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia za ten rok podatkowy. Niezależnie od tego, czy był zawarty w styczniu czy w grudniu, nie pozwala na wspólne rozliczenie. Powinien trwać przez pełny rok podatkowy. Możliwość wspólnego rozliczenia wystąpi dopiero w roku następnym, jeśli będą spełnione wszystkie warunki.

Małżonkowie, którzy podpisali przed ślubem intercyzę o rozdzielności majątkowej nie mogą rozliczać się wspólnie. Również ustanie wspólności w jakimkolwiek okresie roku podatkowego powoduje, że małżonkowie tracą prawo do wspólnego opodatkowania. Powodem może być rozwiązanie umowy o rozdzielności. Wspólność majątkowa może ustać z mocy prawa np. po orzeczeniu przez sąd separacji między małżonkami, a także zniesienie separacji w ciągu roku, Przyczyną może też być ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków lub ogłoszenie upadłości.

We wspólnym zeznaniu podatkowym małżonkowie składają wniosek o łączne opodatkowanie. Za taki wniosek uważa się zaznaczenie odpowiedniej rubryki na formularzu pit 37 lub pit 36 oraz złożenie podpisu. Należy to zrobić .w terminie do dnia ustawowego złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.

Jeżeli któryś z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub w formie karty, przepisy nie dają możliwości możliwości wspólnego rozliczenia.

Do warunków nie zalicza się ryczałtu od przychodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez małżonka lub małżonków nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli nie wiemy, jak rozliczyć pit przez internet, możemy skorzystać z podpowiedzi programu do rozliczania pit. Program pit 2019 pomoże małżonkom skorzystać z preferencyjnego wspólnego opodatkowania dochodów. Pit online 2019 może dotyczyć zarówno pit 36 online jak i pit 37 online, które wybieramy przy wspólnym rozliczeniu małżonków.