Strona Główna » Serwis podatkowy » e-deklaracje

e-deklaracje

Autor: Ireneusz Poniatowski - Data publikacji: 2020-11-08 16:37:55

Sposobem na szybkie i łatwe rozliczenie się z fiskusem jest program e-deklaracje, który znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów. Taką formę rozliczeń przez internet proponują też inne programy.

Za pomocą programu edeklaracje osoby fizyczne mogą składać formularze najbardziej popularne, czyli PIT 37 (podatnicy osiągający przychody opodatkowane na zasadach ogólnych a pochodzące ze źródeł innych niż działalność gospodarcza) i PIT 36  (osoby wykazujące przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy), ale też PIT 16, PIT 16A, PIT 19A, PIT 28, PIT 36L, PIT 38, PIT 39.

Wybór właściwej deklaracji podpowie program, a  samo wypełnienie druku PIT w systemie e-deklaracje nie powinno sprawiać podatnikom żadnego problemu, gdyż uzyskają pomoc na każdym etapie rozliczenia. Muszą oczywiście zgromadzić wcześniej dokumenty potrzebne do prawidłowego uzupełnienia wymaganych danych. Kolejny krok to przesłanie gotowej deklaracji do urzędu skarbowego. Potrzebna będzie do tego weryfikacja podatnika. W tym momencie najczęściej pojawiają się problemy. W odpowiednim polu trzeba wpisać kwotę przychodu, którą zadeklarowaliśmy w rozliczeniu za rok poprzedni. Jeśli jej nie zapamiętaliśmy oraz nie mamy możliwości odczytania z zeszłorocznego formularza PIT, przesłanie formularza online do urzędu skarbowego nie będzie możliwe.

W jaki sposób możemy przypomnieć kwotę przychodu z ubiegłego roku? Nie można pozyskać takiej informacji z urzędu skarbowego telefonicznie. Program E-Deklaracje nie zawiera opcji śledzenia historii deklaracji, jeśli ich wcześniej nie zapisaliśmy. Musimy więc osobiście udać się do urzędu skarbowego, do którego składaliśmy ubiegłoroczne zeznanie i po przedstawieniu dowodu osobistego dla potwierdzenia naszej tożsamości uzyskamy potrzebne nam dane. Aby uniknąć problemów z rozliczeniem podatku przez Internet należy pamiętać o zachowaniu dokumentów. Można zapisać PIT w formie dokumentu PDF lub wydrukować.

Składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej przez osoby fizyczne jest szczególnie promowane w  prowadzonej już od kilku lat ogólnopolskiej kampanii o nazwie “Szybki PIT.”