W roku 2020 będą obowiązywały nowe formularze do rozliczeń PIT 2019

2020-11-08 18:01:29

Minister Finansów wydał w marcu rozporządzenie dotyczące nowych wzorów formularzy pit, które będą obowiązywać do rozliczeń pit 2019 sporządzanych w roku 2020. Wśród nowych wzorów znajdują się dwa wprowadzone w tym roku w związku ze zmianami w przepisach podatkowych. Są to formularze PIT/DS i PIT/ BR.

Szybszy zwrot nadpłaconego PIT dla rodzin wielodzietnych

2020-11-08 18:00:12

Nadpłata podatku wykazana w rocznym rozliczeniu pit podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Rodziny wielodzietne, które złożą zeznanie roczne elektronicznie, mogą otrzymać zwrot podatku w krótszym terminie.

Dochody małoletnich dzieci doliczane do dochodów rodziców

2020-11-08 17:58:07

Obowiązkowi rozliczenia pit podlegają nie tylko dochody dorosłych podatników, ale również podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody małoletnich dzieci. Obowiązek taki spoczywa na rodzicach biologicznych lub przysposabiających.

Limity ulgi mieszkaniowej

2020-11-08 17:40:31

Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Podatku tego można uniknąć, jeśli spełni się określone w ustawie podatkowej warunki.

Kontynuacja ulgi odsetkowej

2020-11-08 17:39:23

Niektórzy podatnicy nadal mogą korzystać z  ulg, które  przewidziane były w polskim prawie podatkowym  w latach wcześniejszych. Upoważnia do tego nabycie prawa do ulgi w okresie jej obowiązywania oraz niemożność dokonania wcześniej odliczeń w pełnym zakresie z powodu zbyt niskich dochodów.

Kryteria ustalania rezydencji podatkowej

2020-11-08 17:38:07

Polskie prawo wewnętrzne reguluje kwestię rezydencji podatkowej odpowiednio w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3). Obok przywołanych wyżej przepisów zagadnienie rezydencji regulowane jest w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Koszty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników

2020-11-08 17:33:04

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy.

Ulga prorodzinna a niskie dochody

2020-11-08 17:31:36

Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci uzależniona jest od wysokości dochodów osób sprawujących faktyczną opiekę nad dziećmi. Wysokość ulgi zależy nie zależy od wysokości uzyskanych dochodów, ale od ilości dzieci oraz okresu sprawowania opieki na nimi.

Kiedy małżonkowie nie mogą rozliczać PIT wspólnie

2020-11-08 17:30:09

Ze wspólnego z małżonkiem rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok może wynikać niższa kwota podatku do zapłacenia niż przy rozliczaniu indywidualnym. Jednakże nie zawsze podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia pit 2019 ze współmałżonkiem.

Wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej

2020-11-08 17:28:12

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę z takim orzeczeniem mogą w rozliczeniu rocznym pit skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wśród wydatków uprawniających do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej znajdują się m. in. wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego.

Ulgi w PIT na przestrzeni lat

2020-11-08 17:26:56

W pierwszym roku po wprowadzeniu PIT, czyli 1992,  można było skorzystać z 8 rodzajów ulg. Należały do nich: ulga budowlana, odliczenie wydatków poniesionych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, odliczenie składek wniesionych na rzecz organizacji, ulga rehabilitacyjna, ulga na wynajem, odliczenie rent i innych trwałych ciężarów, ulga na wyszkolenie uczniów, ulga małżeńska.

Rozwiązania przyjazne dla podatników PIT w krajach Unii Europejskiej

2020-11-08 17:23:33

Za niespełna dwa miesiące podatników będzie zajmował bardziej niż obecnie temat pit 2020. Najwcześniej bo do końca stycznia trzeba będzie rozliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pit 28. Termin składania przez osoby fizyczne pozostałych deklaracji: pit 37, pit 36, pit 38, pit 39 upływa z końcem kwietnia.

1 3 4 5 6