Dochody wolne od podatku

2020-11-09 10:53:38

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek rozliczenia pit po zakończeniu roku podatkowego. W zeznaniach podatkowych należy wykazać wszystkie podlegające opodatkowaniu przychody. W przepisach ustawy o podatku dochodowym przewidziane są jednak  liczne zwolnienia z podatku PIT.

Elektroniczne załączniki do PIT 37

2020-11-09 10:52:35

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na podatników obowiązek rozliczenia pit po zakończeniu roku podatkowego. W zeznaniach podatkowych należy wykazać wszystkie podlegające opodatkowaniu przychody. W przepisach ustawy o podatku dochodowym przewidziane są jednak  liczne zwolnienia z podatku PIT.

Zryczałtowany podatek dochodowy a oskładkowanie umowy zlecenia

2020-11-09 10:49:59

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd na wniosek podatnika. Możliwość taka przewidziana jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.  

Przepisy wprowadzające zasadę in dubio pro tributario

2020-11-09 10:47:51

Do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzono nowelizację –  zasadę in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przyjęte rozwiązanie ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego. Nowe przepisy wprowadzono ustawą  z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Wspomniana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Magiczny jeden procent

2020-11-09 10:46:44

Zawsze z początkiem roku pojawia się wyjątkowa możliwość pomocy potrzebującym, która w żaden sposób nie zmienia stanu naszych finansów. Można oddać mniej fiskusowi, jeśli od swojego podatku, jeden procent przekażesz organizacji pożytku publicznego.

Skuteczne rozliczenie PIT online 2019

2020-11-09 10:44:00

Wybierz dla siebie najbardziej dogodną opcję rozliczenia pit: rozliczenie pit online 2019 i pokonaj szybko pojawiający się co rok problem podatków bez większego nakładu sił.

Wspólne rozliczenie podatników w pit 2018 online

2020-11-09 10:40:19

PIT online za rok 2019, opierając się procedurach podatkowych wypracowanych w latach wcześniejszych, umożliwia podatnikowi tzw. wspólne rozliczenie dochodów, a co za tym idzie, skorzystanie z szeregu korzyści wynikających z łączenia dochodów z członkiem rodziny.

Wiosenna kolekcja PIT 2019 online

2020-11-09 10:38:40

Najnowsze kolekcje polskich projektantów oprogramowania PIT online nie rozczarowują — praktycznie każdy formularz podatkowy zaskakuje możliwościami personalizacji i nowatorstwem rozwiązań.

Zerowy dochód i rozliczenie PIT online 2019

2020-11-09 10:20:29

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa podatkowego precyzują, że osoby, które osiągnęły w trakcie trwania roku podatkowego przychody, podlegają obowiązkowi przygotowania deklaracji podatkowej, a następnie przekazania jej właściwemu organowi administracji podatkowej. Co jednak w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy żadnych dochodów? Czy oznacza to, że jesteśmy automatycznie zwolnieni z tego obowiązku? Zasadniczo tak, jednak w zależności od konkretnej sytuacji podatnika, jak również jego związanych z nią preferencji rozliczenie PIT online 2019 wciąż może być dla niego korzystne — nawet jeśli nie wykazuje żadnych przychodów.

Z historii e-pitów

2020-11-09 10:19:15

Są podstawy do  przewidywania, że rozliczenie pit online 2019 wybierze kilka, a może nawet kilkanaście milionów Polaków. Drogą elektroniczną po raz pierwszy można było rozliczać się w roku 2008. Wtedy skorzystało z tej możliwości 310 podatników. Liczba osób wypełniających i wysyłających e-pity przekroczyła 1 milion w 2011 roku, a na rozliczenie pit 2020 online zdecydowało się 7 milionów.

Ostatnie dni na rozliczenie PIT

2020-11-09 10:08:28

W 2020 roku termin rozliczenia pit został przedłużony  do 2 maja. Wynika to z zapisu w ustawie, że w przypadku, gdy 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, termin rozliczeń podatników z fiskusem przesuwa się na dzień roboczy.

Benefity dla pracowników a PIT

2020-11-09 10:07:29

Benefit (z łac. bene – dobrze, facere – czynić) – ogólne określenie dodatkowego świadczenia pracodawcy dla pracownika. Jednymi z najczęściej oferowanych przez pracodawców benefitów są szkolenia, kursy, konferencje, a także prywatna opieka medyczna. Do benefitów zalicza się również świadczenia w naturze – tak zwane deputaty, w postaci piwa (deputat piwny) lub węgla – dla pracowników kopalni.

1 2 3 4 5 6