IWOP.pl – PITy – Strona 3 – Strona o PIT-ach

Zryczałtowany podatek dochodowy a oskładkowanie umowy zlecenia.

  Znowelizowana Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016 roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Przed nowelizacją ustawy możliwe było zawieranie umów w taki sposób, aby unikać płacenia składek do ZUS.

Czytaj więcej

Przepisy wprowadzające zasadę in dubio pro tributario

Do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzono nowelizację –  zasadę in dubio pro tributario, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przyjęte rozwiązanie ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego. Nowe przepisy wprowadzono ustawą  z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja

Czytaj więcej

Nowe rozliczenie pit online 2019

Nie musimy bać się, że nowe rozliczenie pit 2019 online będzie trudniejsze, niż z roku wcześniejszego. Dysponujemy nowoczesnymi i wciąż udoskonalanymi programami do ich szybkiego i satysfakcjonującego wypełniania. Rozliczenie pit online 2019, dzięki nowym technologiom jest całkowicie bezpłatne i odbywa się wyłącznie przez internet. Każdy z portali dla podatników ma swoje połączenie z urzędem do

Czytaj więcej

Skuteczne rozliczenie pit online 2018

Wybierz dla siebie najbardziej dogodną opcję rozliczenia pit: rozliczenie pit online 2018 i pokonaj szybko pojawiający się co rok problem podatków bez większego nakładu sił. Co warto wiedzieć o podatkach, aby rozliczenie pit 2018 online było dobre? Ten tekst wyjaśni, co to są skale procentowe podatków oraz jak obliczyć dochód roczny oraz straty z tytułu

Czytaj więcej