Jan 1
Jan 1

Zalety posiadania statusu OPP

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego niesie ze sobą szereg korzyści i przywilejów, a także zwalnia z pewnych opłat i podatków. Przywileje Każda organizacja pozarządowa, która uzyskała status OPP zaczyna korzystać z następujących przywilejów (w zakresie swojej działalności pożytku publicznego): możliwość uzyskiwania 1% od PIT; możliwość nieodpłatnego informowania o swojej działalności za pośrednictwem radia i telewizji; prawo do użytkowania […]

  Czytaj więcej
Jan 0
Jan 0

Sposoby finansowania organizacji

Pytanie o to, w jaki sposób organizacja może finansować swoją działalność, jest jednym z najważniejszych, przed którymi stajemy w naszej pracy. Krótki przegląd możliwych odpowiedzi pozwoli na zweryfikowanie sposobów, jakie możemy obrać, by zapewnić naszej organizacji płynne funkcjonowanie.   Składki członków NGO Możliwość pobierania składek od członków zarezerwowana jest dla stowarzyszeń. Składki mogą być wydawane […]

  Czytaj więcej
Dec 0
Dec 0

Ochrona danych w organizacji pozarządowej – RODO

Praktycznie każda NGO zbiera dane osobowe. W konsekwencji – od roku 2018 – powinna zaimplementować zasady RODO oraz płynące z niego obowiązki. Pamiętajmy o najważniejszych zaleceniach dotyczących ochrony danych osobowych według RODO w organizacji pozarządowej. Zasady RODO obowiązują od dnia 25 maja 2018. W najbardziej ogólnym ich zarysie postępowanie z danymi osobowymi powinno być oparte […]

  Czytaj więcej
Dec 0
Dec 0

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia cały zespół Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych życzy Państwu ciepła, spokoju oraz radości, a także prezentów i śniegu w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie.

  Czytaj więcej
Dec 0
Dec 0

Koniec roku w NGO – sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Koniec roku w organizacji to czas podsumowań i rozliczeń. To czas, kiedy upewniamy się, czy zrobiliśmy wszystko, co należało zrobić i czy zrobiliśmy to zgodnie z obowiązującymi wymogami. Przypominamy o jednym z najważniejszych elementów grudniowych porządków.   Podsumowanie wykorzystania dotacji Jeśli organizacja korzysta z dotacji – warto przed zakończeniem okresu realizacji dotacji sprawdzić ponownie warunki […]

  Czytaj więcej
Dec 0
Dec 0

Zmiany w rozliczaniu PIT w roku 2019

W roku 2019 wchodzą w życie całkowicie nowe zasady dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Roczne rozliczenia PIT przygotuje wstępnie dla wszystkich podatników Krajowa Administracja Skarbowa. W przyszłym roku zmiany te dotkną osoby pracujące na etacie, umowach cywilnoprawnych, a także osoby grające na giełdzie. W roku 2020 podobnie stanie się z przedsiębiorcami. Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym […]

  Czytaj więcej
Nov 0
Nov 0

Kiedy urząd skarbowy odmawia przekazania OPP funduszy z 1%

Przywilejem wynikającym ze statusu organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania od podatników środków w ramach 1% podatku dochodowego. W wyniku odpowiedniej adnotacji w formularzu podatkowym, fundusze pochodzące z 1% przekazywane są przez urząd skarbowy wskazanej OPP. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których urząd może odmówić przekazania pieniędzy organizacji. Organizacje pozarządowe, które po raz pierwszy uzyskały […]

  Czytaj więcej
Nov 5
Nov 5

Podsumowanie zmian prawnych dotyczących organizacji pozarządowych w roku 2018

W  roku 2018 miało miejsce kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Najbardziej istotne z nich to: nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO); 1% od rozliczeń emerytów; zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności; zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych; […]

  Czytaj więcej
Nov 0
Nov 0

Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie ze środków […]

  Czytaj więcej
Nov 0
Nov 0

Nowe edycje sztandarowych projektów Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego z terenu całego kraju do udziału w tegorocznych edycjach projektów wspomagających finansowanie działalności trzeciego sektora w Polsce. Projekty „PITax dla OPP” oraz „Wspieraj lokalnie” koncentrują się – z dwóch uzupełniających się wzajemnie perspektyw – na efektywnym wykorzystaniu istniejących możliwości finansowania organizacji pożytku publicznego […]

  Czytaj więcej