Oct 44
Oct 44

Bezpłatne szkolenie online “Jak zbierać duży 1%”

Bezpłatne szkolenie odbędzie się 20.11.2017 (poniedziałek) o godz. 10.00. Szkolenie przeznaczone jest dla OPP i dotyczy efektywnej zbiórki 1%.   Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o najbardziej efektywnych metodach zbierania 1%, narzędziach i technologiach, dzięki którym istnieje możliwość dotarcia do większego grona podatników, w porównaniu z metodami tradycyjnymi, których efektywność z roku na rok maleje, […]

  Czytaj więcej
Sep 0
Sep 0

Finansowanie kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

Od dnia 19 lipca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 973). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie […]

  Czytaj więcej
Jun 113
Jun 113

WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy program PIT dla województw, powiatów, gmin i miast.

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wraz z PITax.pl oferuje darmowy program PIT wszystkim samorządom, które chcą wspierać lokalne Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) a jednocześnie szerzyć ideę 1% wśród mieszkańców ze swojego obszaru.   Dla kogo jest przeznaczona oferta? Oferta jest skierowana do wszystkich: województw, powiatów, gmin i miast oraz innych jednostek samorządowych.   Czego dotyczy […]

  Czytaj więcej
May 135
May 135

Dofinansowanie stron internetowych i darmowa pomoc IT dla OPP

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych ma zaszczyt zaprosić wszystkie OPP do udziału w nowym projekcie stworzenia profesjonalnej strony internetowej oraz bezpłatnej doraźnej pomocy IT. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji, chcemy zaprojektować/przerobić stronę www w taki sposób, aby była dopasowana do działalności danej OPP. Strona internetowa powinna być wizytówką każdej organizacji, niezależnie czy działa ona w małej […]

  Czytaj więcej
Feb 52
Feb 52

Darmowa prenumerata dla organizacji, bibliotek, szkół, instytucji kultury oraz przedsiębiorców

FUNDACJA INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z RADOŚCIĄ ZAPRASZA DO II EDYCJI PROJEKTU BEZPŁATNEJ, CYFROWEJ PRENUMERATY GAZETY WYBORCZEJ PREMIUM NA 2018 ROK.   Oferujemy 9 miesięcy bezpłatnej, cyfrowej prenumeraty Wyborczej Premium, z możliwością przedłużenia jej na kolejne lata.   Sponsorem projektu bezpłatnej prenumeraty jest firma PITax.pl Łatwe Podatki, która zobowiązała się pokryć całkowicie koszty prenumeraty dla […]

  Czytaj więcej
Feb 1
Feb 1

Wolontariusz w OPP – ubezpieczenie i rozliczenie

W pierwszej części artykułu pt. “Wolontariusz w OPP” dowiedzieliśmy się jakie są obowiązki OPP wobec wolontariusza. Możemy w nim przeczytać, że organizacja, przyjmując wolontariusza, przede wszystkim musi go poinformować o ewentualnym zagrożeniu związanym z wykonywaniem świadczenia, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach. Do ubezpieczeniowych obowiązków OPP należy […]

  Czytaj więcej
Jan 2
Jan 2

Wolontariusz w OPP

Kwestie dotyczące zatrudnienia wolontariusza w OPP uregulowane są w ustawie z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) – w dalszej części artykułu będziemy ją nazywać uppiw. Wolontariatowi został poświęcony dział III “Wolontariat”, czyli art. 42-53 danej ustawy. W zakresie pozostałym do pracy wolontariackiej, w szczególności […]

  Czytaj więcej
Aug 1
Aug 1

Crowdfunding dla OPP

Twoja Organizacja ma ciekawy projekt, na który brakuje pieniędzy? Chcielibyście rozwinąć swoją działalność charytatywną? To może crowdfunding? Ostatnio popularność zyskuje tzw. crowdfunding. Crowdfunding, to inaczej mówiąc finansowanie społecznościowe, czyli zbiórka funduszy od ludzi, najczęściej przez internet. W typowym crowdfundingu osoba, która wsparła dany projekt otrzymuje coś w zamian; może to być świadczenie finansowe, produkt, na […]

  Czytaj więcej
Mar 1
Mar 1

CIT-8 – obowiązek OPP wobec urzędu skarbowego

CIT-8, to formularz, na którym Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) zgłaszają wysokość osiągniętego przez nich dochodu. Zeznanie to należy wysłać do właściwego urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po roku, za który rozliczamy CIT. Z reguły terminem tym jest 31 marca.   Informacje ogólne W terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego […]

  Czytaj więcej