Dec 0
Dec 0

Zmiany w rozliczaniu PIT w roku 2019

W roku 2019 wchodzą w życie całkowicie nowe zasady dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Roczne rozliczenia PIT przygotuje wstępnie dla wszystkich podatników Krajowa Administracja Skarbowa. W przyszłym roku zmiany te dotkną osoby pracujące na etacie, umowach cywilnoprawnych, a także osoby grające na giełdzie. W roku 2020 podobnie stanie się z przedsiębiorcami. Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym […]

  Czytaj więcej
Nov 0
Nov 0

Kiedy urząd skarbowy odmawia przekazania OPP funduszy z 1%

Przywilejem wynikającym ze statusu organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania od podatników środków w ramach 1% podatku dochodowego. W wyniku odpowiedniej adnotacji w formularzu podatkowym, fundusze pochodzące z 1% przekazywane są przez urząd skarbowy wskazanej OPP. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których urząd może odmówić przekazania pieniędzy organizacji. Organizacje pozarządowe, które po raz pierwszy uzyskały […]

  Czytaj więcej
Nov 4
Nov 4

Podsumowanie zmian prawnych dotyczących organizacji pozarządowych w roku 2018

W  roku 2018 miało miejsce kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych. Najbardziej istotne z nich to: nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO); 1% od rozliczeń emerytów; zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności; zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych; […]

  Czytaj więcej
Nov 0
Nov 0

Nowe rozporządzenie dotyczące finansowania kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2053). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie ze środków […]

  Czytaj więcej
Nov 0
Nov 0

Nowe edycje sztandarowych projektów Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego z terenu całego kraju do udziału w tegorocznych edycjach projektów wspomagających finansowanie działalności trzeciego sektora w Polsce. Projekty „PITax dla OPP” oraz „Wspieraj lokalnie” koncentrują się – z dwóch uzupełniających się wzajemnie perspektyw – na efektywnym wykorzystaniu istniejących możliwości finansowania organizacji pożytku publicznego […]

  Czytaj więcej
Oct 44
Oct 44

Bezpłatne szkolenie online “Jak zbierać duży 1%”

Bezpłatne szkolenie odbędzie się 20.11.2017 (poniedziałek) o godz. 10.00. Szkolenie przeznaczone jest dla OPP i dotyczy efektywnej zbiórki 1%.   Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o najbardziej efektywnych metodach zbierania 1%, narzędziach i technologiach, dzięki którym istnieje możliwość dotarcia do większego grona podatników, w porównaniu z metodami tradycyjnymi, których efektywność z roku na rok maleje, […]

  Czytaj więcej
Sep 0
Sep 0

Finansowanie kampanii 1% ze środków pochodzących z 1%

Od dnia 19 lipca 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 973). Precyzuje ono wymogi związane z materiałami reklamowymi oraz programami komputerowymi promującymi przekazywanie 1%, które finansowane są jednocześnie […]

  Czytaj więcej
Jun 113
Jun 113

WSPIERAJ LOKALNIE – darmowy program PIT dla województw, powiatów, gmin i miast.

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wraz z PITax.pl oferuje darmowy program PIT wszystkim samorządom, które chcą wspierać lokalne Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) a jednocześnie szerzyć ideę 1% wśród mieszkańców ze swojego obszaru.   Dla kogo jest przeznaczona oferta? Oferta jest skierowana do wszystkich: województw, powiatów, gmin i miast oraz innych jednostek samorządowych.   Czego dotyczy […]

  Czytaj więcej
May 135
May 135

Dofinansowanie stron internetowych i darmowa pomoc IT dla OPP

Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych ma zaszczyt zaprosić wszystkie OPP do udziału w nowym projekcie stworzenia profesjonalnej strony internetowej oraz bezpłatnej doraźnej pomocy IT. Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji, chcemy zaprojektować/przerobić stronę www w taki sposób, aby była dopasowana do działalności danej OPP. Strona internetowa powinna być wizytówką każdej organizacji, niezależnie czy działa ona w małej […]

  Czytaj więcej
Feb 53
Feb 53

Darmowa prenumerata dla organizacji, bibliotek, szkół, instytucji kultury oraz przedsiębiorców

FUNDACJA INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z RADOŚCIĄ ZAPRASZA DO II EDYCJI PROJEKTU BEZPŁATNEJ, CYFROWEJ PRENUMERATY GAZETY WYBORCZEJ PREMIUM NA 2018 ROK.   Oferujemy 9 miesięcy bezpłatnej, cyfrowej prenumeraty Wyborczej Premium, z możliwością przedłużenia jej na kolejne lata.   Sponsorem projektu bezpłatnej prenumeraty jest firma PITax.pl Łatwe Podatki, która zobowiązała się pokryć całkowicie koszty prenumeraty dla […]

  Czytaj więcej